Radio 90

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

 

Sprawa prezesa JSW. Przedstawiciele górników, chcą spotkania z prezesem rady ministrów

Facebook Twitter

Prezes JSW Daniel Ozon pozostał na stanowisku, ale związkowcy piszą list do premiera. Przedstawiciele górników, chcą spotkania z prezesem rady ministrów. Do jego kancelarii wysłali list w tej sprawie.

Chodzi wydarzenia z czwartku 10 grudnia i zmiany w zarządzie spółki. Relacjonowaliśmy te wydarzenia w Radiu 90, sprawdź TUTAJ!

Jak czytamy w liście związkowców: Nie bacząc na wcześniejsze nasze protesty (…) dokonano w szemranych okolicznościach odwołania dwóch kluczowych członków zarządu. Czy to jest odpowiedzialne działanie Rady?

Przeczytaj cały list:

Jastrzębie – Zdrój 14.01.2019r
Reprezentatywne Organizacje Związkowe JSW S.A.:
ZOK Solidarność JSW S.A.
Federacja ZZG JSW S.A.
ZZ Kadra JSW S.A.

Szanowny Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

Reprezentatywne organizacje związkowe JSW S.A. piszą do Pana po posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się 10 stycznia bieżącego roku. Na tym posiedzeniu rada nadzorcza kierowana przez Panią Halinę Buk próbowała dokonać destrukcji spółki. Nie bacząc na wcześniejsze nasze protesty związane z podejmowaniem niezdefiniowanych zmian w składzie zarządu, które w naszym przekonaniu miały się sprowadzać do odwołania prezesa Daniela Ozona, dokonano w szemranych okolicznościach odwołania dwóch kluczowych członków zarządu: Z-cę prezesa ds. Strategii i Rozwoju oraz Z-cę prezesa ds. Handlu. Gdyby nie nasza interwencja i wejście na salę obrad odwołany by został również Z-ca prezesa ds. Technicznych odpowiedzialny za wydobycie i produkcję węgla oraz bezpieczeństwo w kopalniach. Czy to jest odpowiedzialne działanie Rady? Czy to jest to jest stosowanie przywoływanego przez przewodniczącą Halinę Buk ładu korporacyjnego!?

Wyrzucenie z zarządu ludzi w trakcie strategicznych negocjacji akwizycyjnych i handlowych, odpowiedzialnych; po pierwsze, za strategię i rozwój firmy w sytuacji kiedy planowana jest budowa nowej kopalni Bzie-Dębina i realizowane są projekty innowacyjne chociażby związane terenami po kopalni Krupiński, finalizuje się transakcja odkupu PBSz od restrukturyzowanego Kopexu oraz banków go finansujących, o którą zabiegał jeszcze w 2016 roku Pan Minister Tchórzewski, a teraz się rozmyślił.

Po drugie prowadzone są negocjacje cenowe z odbiorcami węgla i koksu i znajdują się w kluczowym momencie. Kto ma dokończyć te niezwykle ważne dla spółki negocjacje? – czy może to jest odpowiedzialne wykonywanie nadzoru nad spółką!? Co miało znaczyć odwołanie osoby odpowiedzialnej za produkcję, która w 2018 r pomimo problemów (majowy wstrząs w kopalni Zofiówka) i wyłączenie całego rejonu z wydobycia doprowadziła do rekordowej produkcji w spółce (ponad 15 mln ton węgla)?

Dzisiaj wiemy, że miało to na celu osłabienie albo zniszczenie pozycji prezesa Ozona w odwecie za to, że nie było zgody z naszej strony na jego odwołanie. Była to swoista zemsta przeprowadzona w sposób podstępny co zostało podkreślone w oświadczeniu członków Rady Nadzorczej z wyboru załogi wydanym po posiedzeniu Rady w którym m.in. piszą: „Przed głosowaniem nie przedstawiono nam jakichkolwiek argumentów i okoliczności uzasadniających podjęcie przedmiotowych uchwał. Wcześniej poinformowano nas, że głosowanie będzie dotyczyło innego członka zarządu”.

Czy w tak podstępny sposób mają być podejmowane decyzje przez Radę Nadzorczą w spółce z większościowym udziałem Skarbu Państwa notowanej na giełdzie?  W tym miejscu pytamy. Co robi Minister Energii!? Gdzie jest nadzór właścicielski!? Jak długo nasza spółka, która niedawno stanęła na nogi będzie niszczona przez nieodpowiedzialnych ludzi? Jak to możliwe, że Rada Nadzorcza odmawia rozmowy z załogą własnej spółki? Przedsiębiorstwo to My, ludzie, mający swoją godność.

Panie Premierze,

Brak reakcji ze strony akcjonariusza większościowego, na te wydarzenia zmusza nas do stanowczego i oficjalnego powiedzenia: ” Nie pozwolimy na to, aby osoby, które nie znają spółki decydowały o losach załogi, która w czasie największego kryzysu zrezygnowała
z części wynagrodzeń na łączną kwotę około 2 mld złotych po to, aby ratować swoją firmę”. Nie pozwolimy na to, aby spółkę traktować jak zabawkę nie patrząc na ludzi, którzy w niej pracują. Zapewniamy, że będziemy bronić naszej spółki. Niczyje „widzimisię” nie może mieć wpływu na byt kilkudziesięciu tysięcy rodzin górniczych. I nie będzie miało, bo górnicy potrafią bronić siebie i swojej firmy.
Nie możemy pozwolić na dyskredytowanie obecnego prezesa i zarządu tylko dlatego, że działania podjęte kilkanaście miesięcy temu uczyniły z Grupy Kapitałowej JSW firmę innowacyjną, wpisującą się w najważniejsze plany rządu Rzeczypospolitej: W Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i w Program dla Śląska, w które to plany Jastrzębska Spółka Węglowa jest bardzo mocno zaangażowana. Nie możemy spokojnie przyglądać się, jak sztandarowe projekty dla rządu i Jastrzębskiej Spółki Węglowej są utrącane przez nieodpowiedzialne działania rzekomego nadzoru. Przyszłość spółki widzimy w rozwoju a nie w destabilizacji, podstępie lub zemście. Obiecano nam w Programie dla Śląska nową kopalnię węgla koksującego w Dębieńsku, tymczasem od Ministra Energii nic nie słyszymy w tej sprawie od czasu ogłoszenia Programu dla Śląska.
W połowie tego roku kończy się kadencja obecnego zarządu. Dokonywanie teraz zmian wydaje się co najmniej dziwne. Czy chodzi o to, aby zatrzymać pozytywne zmiany w JSW SA i całej Grupie Kapitałowej JSW? Podkreślmy – jedynym efektem dokonanych zmian na obecnym etapie będzie zatrzymanie rozwoju naszej firmy. Nie zgadzamy się na to, bo ostatecznie będzie to oznaczało cofanie się i upadek. Dla wielu członków Rady Nadzorczej JSW S.A. i dla niektórych członków rządu to walka o wymianę osób. Dla nas to walka
o utrwalenie rozwoju. Możliwe, że walczycie Państwo o ambicje. My walczymy o byt dziesiątków tysięcy rodzin, które również w kryzysie muszą mieć z czego żyć.

Apelujemy do Pana Premiera o interwencję, w celu uniknięcia rozwoju sytuacji, której już nie będziemy mogli zatrzymać, bo załoga JSW nie będzie siedziała na miejscu i spokojnie przyglądała się temu co czyni obecna Przewodnicząca Rady Nadzorczej przy milczącej akceptacji Ministra Energii.
Zapoznawszy się z komunikatem dotyczącym prac Zarządu JSW udostępnionym przez przewodniczącą Halinę Buk, a dotyczącym odwołania w dniu 10 stycznia 2019 roku dwóch członków zarządu JSW – Zastępcy Prezesa ds. Handlu Jolanty Gruszki oraz Zastępcy Prezesa ds. Strategii i Rozwoju Artura Dyczko należy stwierdzić że zawarte w nim zarzuty w stosunku do zarządu nie są rzeczowe, nie oddają rzeczywistości jaka jest w firmie. Zarzuty te zgodnie z naszą najlepszą wiedzą są całkowicie fałszywe, co potwierdzają nam przedstawiciele Rady Nadzorczej reprezentujący pracowników.

Naszym zdaniem to w członkach Rady Nadzorczej, istnieje sfera głębokich osobistych uprzedzeń, które uniemożliwiają im racjonalne sprawowanie nadzoru nad tą spółką w imieniu Skarbu Państwa. JSW stała się spółką, w której nie ma żadnych niezależnych członków Rady Nadzorczej. Taka sytuacja nie może mieć miejsca bo stanowi bezpośrednie zagrożenie dla mienia spółki oraz bezpieczeństwa pracy pracowników kopalń.

Panie Premierze,

Wszystko to oznacza, że działalność obecnych przedstawicieli Skarbu Państwa w Radzie Nadzorczej JSW jest oparta na osobistych afektach wynikających ze sprawności Zarządu JSW, do której Ci przedstawiciele nie dorośli i nie nadążają za nią!!! Czy tylko na takich przedstawicieli Skarbu Państwa stać Polskę?

Prosimy Pana Premiera i apelujemy o wymianę wszystkich przedstawicieli Skarbu Państwaw Radzie Nadzorczej JSW, aby nie zagrażali bezpieczeństwu, działalności górniczej i majątkowi naszej spółki. To w Pana zastępstwie uprawnienia Skarbu Państwa na dzień dzisiejszy wykonuje Minister Energii. Prosimy o ograniczenie dalszych niepowetowanych strat powodowanych przez działalność obecnych reprezentantów Skarbu Państwa, nadzorujących Jastrzębską Spółkę Węglową, podsycanych działalnością prokuratora, dyrektora Andrzeja Burskiego z Ministerstwa Energii, wobec którego czynności sprawdzające prowadzi KNF. A może o ochronę Pana Andrzeja Burskiego chodzi w tych odwołaniach i ukrycie jego bezpośredniej współpracy z panią przewodniczącą Rady i przebywającym już prawie pól roku na zwolnieniu lekarskim dyrektorem Biura Audytu i Kontroli JSW.

Reprezentatywne organizacje Związków Zawodowych JSW S.A. kolejny raz w imieniu strony społecznej naszej firmy uprzejmie proszą o wykreślenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Minister Energii. Wiemy, że może Pan to zrobić zmieniając tylko jedną uchwałę Rady Ministrów. Będzie to krok w ustabilizowaniu sytuacji, do której doprowadziła Przewodnicząca Rady Nadzorczej JSW S.A. przy milczącej akceptacji Ministra Energii. Podjęcie tej decyzji jest niezbędne, aby nie dopuścić do powtórzenia się sytuacji z 2015 roku kiedy to nasza spółka stanęła na krawędzi upadłości.

Szanowny Panie Premierze,

Biorąc pod uwagę bardzo napiętą sytuację w firmie, nasze organizacje proszą o spotkanie, na którym będziemy chcieli podzielić się z Panem wszystkimi problemami. Takie spotkanie powinno się odbyć jak najszybciej, aby nie dopuścić do większej eskalacji konfliktu i aby mogło zapobiec dalszej destabilizacji spółki. Apelujemy o zapewnienie stabilności i przewidywalności zmian jeżeli są konieczne i rzeczowo oraz gruntownie uzasadnione. To czego dokonali przedstawiciele Skarbu Państwa w Radzie Nadzorczej JSW w dniu 10 stycznia 2019 roku to kpina z nas oraz porządku w naszej spółce i w tym kraju. Dlatego spotkanie naszych reprezentantów z Panem Premierem jest koniecznością.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj