Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Sprawa zakażeń w Jastrzębiu: oświadczenie laboratorium, które robiło pierwsze testy

Facebook Twitter

Wraca temat testów weryfikujących w szpitalu w Jastrzębiu- Zdroju. W niedzielę (19.04.) pojawiła się informacja o 22 osobach zakażonych w szpitalu, chodzi i o personel, i o pacjentów. Z wiadomości Radia 90 wiecie, że kolejne badania jednak tego nie potwierdziły. Czy doszło do pomyłki?

Po otrzymaniu wyniku wszystkich badań będziemy informować o ilości osób zakażonych

– czytamy w komunikacie szpitala w Jastrzębiu.

Tymczasem swoje oświadczenie wydało laboratorium, które robiło pierwsze testy. Tłumaczy w nim, że do pomyłki mogło dojść z powodu zbyt dużej ilości próbek do testów przesłanych w ostatnim czasie z województwa śląskiego oraz- co wyszło z wewnętrznej kontroli- mogło dojść do przeniesienia zakażonego materiału biologicznego. Laboratorium obiecuje wynik przesłać do szpitala w Jastrzębiu, jeszcze tego popołudnia.

Tekst oświadczenia:

Informujemy, iż w dn. 18 kwietnia br. Lab. Covid-19 KMS wdrożyło procedury kontrolne w związku z wydaniem wyników „dodatnio wątpliwych” dla Szpitala w Jastrzębiu- Zdroju.

Należy mieć na uwadze, iż w dniach 16 i 17 kwietnia br. wpłynęło do Kardio-Med Silesia zdecydowanie więcej próbek do przetestowania, niż możliwa dzienna przepustowość Naszego Laboratorium.

Zgodnie z gotowością, jaką zgłosiliśmy Panu Wojewodzie Śląskiemu i WSSE w Katowicach – dzienna przepustowość Naszego Laboratorium przy wykorzystywaniu odczynników do ręcznej izolacji RNA wynosi ok. 300 testów dzienni, a w przypadku wykorzystywania odczynników do automatycznej izolacji RNA- dzienna przepustowość może wynosić do 600 testów (przy obecnym wyposażeniu sprzętowym Naszego Laboratorium). Aktualnie wraz z Panem Marszałkiem Jakubem Chełstowskim i Zarządem Województwa Śląskiego prowadzimy intensywne
prace, aby w ciągu najbliższych 2- 3 tygodni dzienna przepustowość naszego Laboratorium wynosiła 1- 1,2 tys. testów na dobę.

Do Laboratorium KMS w dniach 16 i 17 kwietnia br. trafiło łącznie ponad 1,1 tyś próbek do wykonania badań na nich. Większość tych próbek była opisana jako próbki do wykonania na CITO, tj. próbki osób z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia oraz próbki personelu medycznego -pracowników województwa Śląskiego.

W dniu 18 kwietnia br. były przeprowadzone prace na pierwszym etapie tzw. „strefie brudnej”, gdzie w wyniku przeprowadzonej wewnętrznej kontroli stwierdzono możliwość przeniesienia zakażonego materiału biologicznego z rozszczelnionego pojemnika- wymazówki (takie działania w materiałem zakaźnym odbywają się pod laminarem klasy II w strefie brudnej) – tutaj następuje pierwszy etap pracy z materiałem zakaźnym. Z uwagi na oczekiwania Szpitali, które przekazały materiał w czwartek 16 i 17 kwietnia br., aby wyniki były wydane w ciągu 24 godzin (co do tej pory prawie w 100% realizujemy pomimo, iż Nasze laboratorium nie ma jeszcze na ten moment przepustowości dziennej na poziomie do 600 testów na dobę) – przekazaliśmy również Szpitalowi w Jastrzębiu informację o wynikach badań. Niezależnie jednak w tym samym dniu, tj. w sobotę 18 kwietnia br. podjęliśmy wewnętrzne działania sprawdzające, tj. dokonaliśmy wywiadu w temacie próbek, które zostały do nas wysłane przez Szpital w Jastrzębiu- Zdroju, tj. czy próbki, które zostały do nas przekazane, są od osób wykazujących objawy zakażenia koronawirusem. Po ustaleniach ze Szpitalem, iż w Szpitalu nie stwierdzono osób objawowych, których stan mógłby wskazywać na zarażenie koronawirusem, a testy na obecność COVID- 19 zostały zlecone dla Zespołu Medycznego celem weryfikacji, czy w grupie badanej nie znajduje się potencjalna osoba zakażona wirusem, która nie ma świadomości, że takową jest. Wobec powyższej informacji podjęliśmy decyzję o dokonaniu powtórnego przebadania wydanych pozytywnych wyników z tej partii, która weszła do badania 18 kwietnia br.w godzinach przedpołudniowych.

Tytułem uzupełnienia należy wskazać, że obecnie pracujemy na systemie informatycznym, dającym możliwość pracy na dokumencie elektronicznym w toku całe go procesu od wystawienia Zlecenia przez Szpital, przez wejście materiału do Lab. Covid- 19 KMS i wydania wyniku Szpitalowi– to daje bardzo łatwą i szybką weryfikację Zleceń i Próbek, nad którymi w danym momencie pracuje nasze laboratorium.

O niniejszych działaniach sprawdzających dla powyższych próbek informowaliśmy władze Województwa Śląskiego, WSSE w Katowicach i Jednostkę, która kierowała do nas niniejsze zlecenia. Niezależnie wdrożyliśmy od soboty od godz. 12:00 dodatkową procedurę wewnętrznie sprawdzającą działania podejmowane przez pracowników Laboratorium w tzw. „brudnej strefie”.

Z uwagi na niezbędne do przeprowadzenia całego procesu przetestowania niniejszych próbek czynności, planujemy zakończenie wykonania niniejszych testów sprawdzających
dzisiaj do godz. 16:00. O wyniku tych testów zostanie poinformowana Dyrekcja Jednostki kierującej do nas zlecenia, WSSE w Katowicach i Władze Województwa.

Działania opisane powyżej, a mające na celu ponowną weryfikację próbek, są zgodne z procedurami i standardami działania w obszarze pracy z materiałem zakaźnym, gdyż w pierwszej kolejności- w przypadku wystąpienia dodatniego wyniku osoby, której próbki uzyskują wynik dodatni –jest informowana Dyrekcja Szpitala i WSSE, aby zostały podjęte działania zabezpieczające tę osobę, dla której test został wykonany oraz zabezpieczenie osób, które mogły być w kontakcie z osobą zakażoną. W procedurze ponownej weryfikacji badań w przypadku niepotwierdzenia wyniku dodatniego, u osób, u których wynik dodatni z badania nie wystąpił, można wycofać obostrzenia i reżim „kwarantaryjny”.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj