Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Starosta Rybnicki pisze do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie stref

Facebook Twitter

Starosta rybnicki apeluje do Rzecznika Praw Obywatelskich o interwencję w sprawie podziału województwa śląskiego na strefy: czerwoną, żółtą i zieloną. Damian Mrowiec wysłał pismo do Aleksandry Wentkowskiej, pełnomocnika terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach.

Czytamy w nim, że wprowadzone restrykcje stanowią nie tylko utrudnienie dla normalnego funkcjonowania życia społecznego, ale także powodują problemy w gospodarce, handlu czy usługach. Decyzja o podziale na strefy doprowadziła do absurdów, które obserwujemy w naszym regionie. „Np. mieszkamy w strefie zielone, pracujemy w czerwonej, a zakupy robimy w żółtej.” Stąd apel starosty rybnickiego o reakcję Rzecznika Praw Obywatelskich i wystąpienie do rządu o skazanie konkretnych argumentów, dlaczego powiat rybnicki został przydzielony do strefy czerwonej. Pełny tekst pisma poniżej:

Szanowna Pani

dr hab. Aleksandra Wentkowska
Pełnomocnik Terenowy

Rzecznika Praw Obywatelskich

w Katowicach

Zwracam się do Pani Pełnomocnik z prośbą o zajęcie stanowiska i podjęcie interwencji w sprawie podziału Województwa Śląskiego na strefy zielone, żółte i czerwone, w związku z ograniczeniami wprowadzonymi ze względu na walkę z wirusem COVID-19.

Od soboty 8 sierpnia 2020 r. nasze województwo, w sposób enigmatyczny dla władz samorządowych i samych mieszkańców, zostało podzielone na strefy, w których, zdaniem rządu, zachodzą różne stopnie zagrożenia zarażeniem wirusem COVID-19.

Rzecznik Praw Obywatelskich posiada ustawowe umocowanie do podejmowania inicjatyw społecznych w sprawach istotnych dla obywateli. Dlatego przywołując to prawo, proszę o rozważenie możliwości wystąpienia do właściwych agend rządowych z oficjalnym wnioskiem o wskazanie konkretnych przesłanek i okoliczności, które stały u podstaw wyodrębnienia Powiatu Rybnickiego jako strefy czerwonej.

Wprowadzone restrykcje stanowią nie tylko utrudnienie dla normalnego funkcjonowania życia społecznego, ale także powodują zakłócenia procesów gospodarczych, handlu, usług etc. Etatyzm nie jest pożądaną formą regulowania życia samorządów w społeczeństwie demokratycznym.

W tym wypadku arbitralność decyzji i całkowity brak rozmów z gospodarzami gmin, miast i powiatów, prowadzi do absurdów, które obserwujemy w naszym regionie. Np. mieszkamy w strefie zielonej, pracujemy w czerwonej, zakupy robimy w strefie żółtej, itp.

W imieniu mieszkańców Powiatu Rybnickiego proszę o zainteresowanie się powyższą sprawą.

Z wyrazami szacunku,

starosta

Damian Mrowiec

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj