Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Starostwo w Wodzisławiu apeluje o ograniczenie liczby wizyt w urzędzie

Facebook Twitter

Rośnie liczba zakażeń, wprawdzie ilość nowych przypadków Covid-19 w regionie jest nieduża w porównaniu z innymi regionami, ale wodzisławskie starostwo apeluje o ograniczenie liczby wizyt w urzędzie. Codziennie do wodzisławskiego starostwa przychodzie po kilkaset osób.

Nie tylko w Wydziale Komunikacji i Transportu, ale też Wydziałach Geodezji czy Administracji Architektoniczno-Budowlanej, mieszczących się w siedzibach w centrum miasta. Zdecydowaną większość spraw urzędowych można załatwić bez wychodzenia z domu, tj. elektronicznie czy korespondencyjnie. Załatwiać sprawy można korzystając z systemu SEKAP lub ePUAP. Jeśli musimy odwiedzić jakiś wydział to warto wcześniej taką wizytę umówić telefonicznie a potem pamiętać o podstawowych zasadach reżimu sanitarnego DDM czyli Dezynfekcja Dystans Maseczka.

Jeśli jednak osobista wizyta w urzędzie jest niezbędna, warto pamiętać o kilku zasadach. Dla bezpieczeństwa własnego i innych:

Przed przybyciem warto wcześniej umówić się telefonicznie na konkretny dzień i godzinę. To nie tylko oszczędność czasu, ale też działanie poprawiające bezpieczeństwo. Klienci umówieni są obsługiwani w pierwszej kolejności, dzięki czemu nie muszą stać w kolejce. Aby się umówić, wystarczy na stronie starostwa odnaleźć numer telefonu do właściwego wydziału i zadzwonić. Spis telefonów do wydziałów obsługujących mieszkańców znajdziecie poniżej:

Telefony (ul. Bogumińska 2):

 • Kancelaria: 32 453 97 10, fax. 32 453 97 12
 • Sekretariat Starosty: 32 453 97 13
 • Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej: tel. 32 453 97 66
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami: tel. 32 453 97 57
 • Wydział Organizacyjno-Administracyjny: tel. 32 453 97 30
 • Wydział Rady i Zarządu: tel. 32 453 97 77

Telefony (ul. Pszowska 92a):

Wydział Komunikacji i Transportu:

 • informacja: 32 412 09 00,
 • rejestracja pojazdów: 32 4120 905, 32 412 0 907,
 • prawo jazdy: 32 412 0 904
 • Inspektor Ochrony Danych: 32 412 09 39
 • Wydział Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych: 32 412 09 30
 • Wydział Obywatelski Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego: 32 412 09 72
 • Wydział Oświaty: 32 453 99 66
 • Wydział Ochrony Środowiska: 32 412 09 54
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów: 32 453 99 62
 • Wydział Promocji, Kultury i Sportu: 32 453 99 77
 • Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej: 32 453 99 74
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności: 32 412 09 67

Telefony (ul. Mendego 3):

Wydział Geodezji/Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

 •  wydawanie map: tel. 32 453 97 83
 • wydawanie wypisów i wyrysów ewidencji gruntów: tel. 32 453 97 67
 • obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego: tel. 32 453 97 75, fax. 32 453 97 72
 • koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu: tel. 32 453 97 11

Przypominamy ponadto, że w przypadku Wydziału Komunikacji i Transportu istnieje dodatkowo możliwość umówienia się na wizytę online.

 • Przed wejściem do budynku urzędu należy zasłonić usta i nos (!) oraz zdezynfekować ręce. Można posłużyć się własnym środkiem do dezynfekcji albo skorzystać z dostępnego przy wejściach.
 • Do urzędu najlepiej przybyć samemu lub z jedną osobą towarzyszącą. Okres epidemii to naprawdę nie najlepszy czas na wizyty całych rodzin.
 • W obsłudze klientów panuje zasada: jedna osoba przy jednym stanowisku obsługi. W celu uniknięcia kolejki najlepiej wcześniej umówić się telefonicznie.
 • Prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu od innych osób.
 • Czas spędzony w urzędzie należy ograniczyć do niezbędnego minimum, w tym celu najlepiej wcześniej przygotować wszystkie dokumenty albo listę pytań do urzędników.
 • Prosimy o wyrozumiałość i nieuleganie emocjom na widok osób dezynfekujących kontuary, stoliki, klamki itp. Robimy to dla wspólnego bezpieczeństwa.
 • Apelujemy o stosowanie się do poleceń pracowników urzędu w zakresie porządku, bezpieczeństwa i higieny.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj