StartSport

Trwa Akademia Biegania!

REGULAMIN AKADEMII BIEGANIA

I. ORGANIZATOR:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku.
ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik, tel. 032 422 78 53, 422 78 39
www.mosir.rybnik.pl, email: mosir@um.rybnik.pl

II. TERMINY:

Od 20 marca 2014 do 26 czerwca 2014
W każdy wtorek i czwartek: o 17.00 – grupa początkująca; o 18.00 – grupa średnio zaawansowana; o 19.00 – grupa zaawansowana.

III. CEL:

  • zachęcanie do uprawiania najprostszej formy aktywności ruchowej
  • kształtowanie wytrzymałości biegowej
  • promowanie atrakcyjnych terenów do uprawiania rekreacji
  • przekonanie, że biegać może każdy

IV. MIEJSCE:

  • START: parking na terenie boisk piłkarskich RKP – za kąpieliskiem „RUDA” (wejście od ul. Gliwickiej)
  • TRASA: wyznaczona przez prowadzącego

V. UCZESTNICTWO:

W zajęciach mogą brać udział wszyscy chętni, którzy:

  • wyrażają chęć udziału w zajęciach (bez względu na poziom umiejętności i wytrenowania)
  • podpiszą stosowne oświadczenia pozwalające na udział w zajęciach
  • przedłożą prowadzącemu zgodę rodziców na udział w zajęciach (dotyczy uczestników niepełnoletnich)

VI. AKCJA PROMOCYJNA

W czasie wiosennej edycji Akademii Biegania 2014 odbędzie się 27 spotkań (od 20 marca – 26 czerwca 2014 / za wyjątkiem 1 maja i 19 czerwca 2014/.
Każdy uczestnik, który będzie obecny na 18 spotkaniach, otrzyma imienny karnet dla jednej osoby na pływalnię krytą ul. Powstańców Śl. w Rybniku upoważniający do skorzystania z dziesięciu 45-minutowych wejść na basen do wykorzystania do końca października 2014 r.

VII. ZGŁOSZENIA:

W dniu zajęć na boiskach RKP.
Na zajęcia można dołączyć w dowolnym momencie trwania całej edycji wiosennej.

VIII. UWAGI KOŃCOWE:

1. Zajęcia odbywać się będą bez względu na pogodę.
2. Koszty związane z organizacją zajęć pokrywa MOSiR.
3. Wszyscy uczestnicy na czas trwania edycji wiosennej będą ubezpieczeni od NW.
4. Zajęcia prowadzi trener lekkiej atletyki mgr Andrzej Piecha.
5. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
6. Z zajęć będą wypraszane osoby pod wpływem alkoholu, a także osoby używające wulgarnych słów zarówno w stosunku do organizatorów, jak również uczestników Akademii Biegania.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmian i interpretacji regulaminu.

Zostaw komentarz