Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Startuje Żorski Budżet Obywatelski. Pomysły będą realizowane w 2023 roku

Facebook Twitter

Startuje Żorski Budżet Obywatelski. Pomysły będą realizowane w przyszłym roku. Każdy z mieszkańców może złożyć swój projekt od 16 maja, dokumenty przyjmowane będą przez miesiąc. Zgłaszać można tylko inicjatywy ogólnomiejskie.

Szacunkowa wartość zgłaszanego projektu musi wynosić między 100 tysięcy a 2,2 mln złotych. Mieszkańcy mogą zgłaszać zarówno projekty „miękkie”, jak i inwestycyjne, pamiętając, że te ostatnie muszą być zlokalizowane na nieruchomościach należących do miasta. Aby zgłosić projekt wymagana jest lista z podpisami poparcia co najmniej 50 mieszkańców Żor.

Własność poszczególnych działek można sprawdzić na www.geoportal.zory.pl.

Każdy mieszkaniec może zgłosić jeden projekt, a zgłoszenia przyjmowane są w terminie od 16 maja do 16 czerwca 2021 r. w następujący sposób:

  1. listownie na adres: Urząd Miasta Żory, Aleja Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, z adnotacją na kopercie „Żorski Budżet Obywatelski” lub „ŻBO”
  2. bezpośrednio w Biurze Podawczym w siedzibie Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9 lub Aleja Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory,
  3. elektronicznie na dedykowanej platformie pn. „E-Żory”, dostępnej pod adresem zory-ekonsultacje.eboi.pl, przy czym formularz projektu zgłoszony elektronicznie musi zawierać wszystkie wymagane załączniki, w postaci skanów lub zdjęć oryginałów dokumentów,
  4. w przypadku osób, którym rodzaj niepełnosprawności lub stan zdrowia uniemożliwia złożenie wniosku – za pośrednictwem Mobilnego Urzędnika, po uprzednim kontakcie telefonicznym z Urzędem Miasta Żory.

Aby zgłosić projekt wymagana jest lista z podpisami poparcia co najmniej 50 mieszkańców Żor. Wzór formularza do złożenia w formie papierowej oraz wzór listy poparcia będą dostępne w Urzędzie Miasta Żory w godzinach jego pracy. Można je też pobrać ze strony www.zory.pl.

W Żorskim Budżecie Obywatelskim można zarówno zgłaszać projekty do realizacji, jak i w późniejszym czasie głosować w formie elektronicznej, za pomocą platformy „E-Żory”, dostępnej pod adresem zory-ekonsultacje.eboi.pl. By to zrobić trzeba najpierw założyć konto na platformie. By to zrobić wchodzimy na stronę zory.eboi.pl i klikamy zarejestruj. Następnie wpisujemy swoje dane osobowe, adres e-mail oraz wyrażamy zgody, konieczne do założenia konta. Ważne, aby pamiętać o zaznaczeniu okienka „Jestem mieszkańcem” i włączeniu opcji założenia profilu także w module e-Konsultacje. Po kliknięciu „zarejestruj się” otrzymamy wiadomość mailową z linkiem do aktywacji konta. Po jego aktywacji i sprawdzeniu poprawności danych przez Urząd Miasta Żory można korzystać z platformy.

By złożyć online propozycję inwestycji w procedurze Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 należy kolejno:

  1. zalogować się w EBOI
  2. w górnej części strony kliknąć „e-Konsultacje”
  3. ponowie zalogować się – tym razem do modułu e-Konsultacje
  4. w górnej części strony kliknąć „Zgłoś inicjatywę”
  5. opisać i przesłać zgłaszaną inicjatywę wraz z koniecznymi załącznikami.

Jak prawidłowo napisać wniosek?

Zgłaszając wniosek należy możliwie jak najdokładniej opisać zgłaszaną propozycję (tytuł, opis tego co miałoby powstać, lokalizacja) oraz podać możliwie dokładny kosztorys – stworzony w oparciu o zapytania do firm, koszty podobnych realizacji w Żorach lub innych miasta itp. Nie wolno przy tym wskazywać, że inwestycja musi zostać zrealizowana przez zakup sprzętu konkretnej marki czy wykonana przez konkretnego wykonawcę. Należy też pamiętać o podziale kosztów na te dotyczące działań inwestycyjnych i działań „miękkich”. Dodatkowo zgłaszający wniosek musi podać szacowane koszty eksploatacyjne zgłaszanej inwestycji w 5 kolejnych latach. W kosztorysie należy zawrzeć wszystkie koszty tzn. wziąć pod uwagę konieczność wykonania projektu, uzyskania pozwoleń, koszty obsługi czy utrzymania zgłaszanego przedsięwzięcia.

Kontakt z pracownikami Wydziału Inwestycji (pod adresem in@um.zory.pl lub numerem telefonu 32 43 48 275 i 32 43 48 276) oraz Wydziału Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Żory (pod adresem imi@um.zory.pl lub numerem telefonu 32 43 48 272 albo 32 43 48 290).

Do wniosku można także dodać mapy, szkice, zdjęcia lub inne załączniki, które pomogą w jak najlepszym przedstawieniu zgłaszanego pomysłu. Należy także podać dane kontaktowe osoby zgłaszającej. W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku można zgłosić się do pracowników Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Żory mailowo na adres wpks@um.zory.pl lub telefonicznie pod nr 32 43 48 176.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 5 lipca 2022