Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Straż Miejska w Rybniku szuka pracowników. Zainteresowani?

Facebook Twitter

Straciłeś pracę przez koronawirusa? Możesz zostać strażnikiem miejskim. Taka oto propozycja z Rybnika.

www.sm.rybnik.pl

Straż Miejska w Rybniku szuka pracowników. Aktualnie do pracy potrzeba czterech strażników. Wystarczy mieć skończone 21 lat, mieć wykształcenie średnie i być niekaranym.

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • ukończone 21 lat,
 • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
 • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • posiadanie nienagannej opinii,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: ustawy o strażach gminnych, ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (w zakresie dotyczącym straży miejskiej),
 • znajomość topografii miasta oraz ogólna wiedza o Rybniku.

Wymagania dodatkowe:

 • zdolności organizacyjne i wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność i systematyczność,
 • rzetelność i sumienność,
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów
 • inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • dyspozycyjność,
 • kreatywność,
 • zaangażowanie,
 • odporność na stres.

Więcej na stronie Straży Miejskiej w Rybniku.

Obecnie w rybnickiej Straży Miejskiej pracuje 49 osób, to pracownicy cywilni oraz mundurowi.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 7 lipca 2022