Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Sylwetki policjantów, którzy polegli w imię wyższych ideałów. Cześć ich pamięci!

Facebook Twitter

Każdego roku, jednym z najważniejszych momentów podczas obchodów Święta Policji jest uroczystość odbywająca się przed Tablicą Pamięci oraz złożenie wieńców przed Obeliskiem "Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska". Dla całej formacji to wyjątkowo wzruszający i podniosły moment, bo właśnie w ten sposób funkcjonariusze oddają hołd tym, którzy zginęli, chroniąc życie i zdrowie obywateli.

Fot. gov.pl

Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowania obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia

To fragment ślubowania, który dla poległych policjantów spełnił się w najtragiczniejszy sposób – chroniąc bezpieczeństwo ludzi i porządek publiczny ponieśli ofiarę największą.

Policjanci w hołdzie swoim kolegom składają wieńce w pod obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska”, który znajduje się przed gmachem Komendy Głównej Policji w Warszawie. Tam złożona jest urna z prochami policjantów, którzy na mocy rozkazu z 5 marca 1940 roku, podpisanego m.in. przez Józefa Stalina, zostali zamordowani przez NKWD i pogrzebani w Miednoje.

Sylwetki poległych policjantów, których nazwiska wpisano do Księgi Pamięci po 2015 roku:

Mł. asp. Piotr Gąsiorek: ur. 1984 r. – zm. 2016 r

Referent Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Warszawa – Ursus Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

Służbę w Policji rozpoczął 11 lutego 2008 r. na stanowisku kursanta Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, w służbie kandydackiej. Następnie, w okresie od kwietnia do września 2009 r., był kursantem szkolenia zawodowego podstawowego w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 1 września 2009 r. został mianowany na stanowisko policjanta Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Warszawa – Ursus Komendy Rejonowej Policji Warszawa III. 16 maja 2012 r. został mianowany na stanowisko referenta w tej jednostce Policji.

Należał do grupy wyróżniających się funkcjonariuszy jednostki. W codziennej służbie wykazywał się kreatywnością, a dzięki własnej inicjatywie, zaangażowaniu i dobremu rozpoznaniu środowiska przestępczego, wielokrotnie przyczynił się do zatrzymania sprawców czynów przestępczych, w tym na gorącym uczynku, oraz osób poszukiwanych.

18 grudnia 2016 r., podczas udzielania pomocy osobie poszkodowanej w wypadku drogowym, został potrącony przez kierującego pojazdem, który nie dostosował prędkości do panujących warunków drogowych. W wyniku odniesionych obrażeń zmarł w szpitalu.

Asp. Jakub Brysz ur. 1982 r. – zm. 2017 r.

policjant Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

Służbę w Policji rozpoczął 26 maja 2008 r. na stanowisku kursanta ogniwa patrolowo-interwencyjnego Komisariatu Policji w Zabierzowie. W Strukturach Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. Kolejno mianowany na stanowiska: kursanta i Policjanta referatu prewencji i ruchu drogowego Komisariatu Policji w Zabierzowie Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, następnie referenta, a później asystenta zespołu bojowego I Samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego policji w Krakowie. Od 1 Stycznia 2012 r. asystent sekcji bojowej I wydziału bojowego I biura operacji antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.

Od Września 2012 R. Ponownie Asystent Zespołu Bojowego I SPAP W Krakowie, a od 1 Lipca 2015 r. asystent zespołu minersko-pirotechnicznego SPAP W Krakowie.

Był Policjantem zdyscyplinowanym, pracowitym, dyspozycyjnym i sumiennym. Z powierzonych zadań wywiązywał się bardzo dobrze.

23 maja 2017 r., w trakcie pełnienia służby, wraz z innymi funkcjonariuszami odbywał szkolenie specjalistyczne z zakresu wykonywania prac podwodnych dla policjantów samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego policji w Krakowie. W trakcie Nnurkowania nagle stracił przytomność, a następnie zmarł.

St. sierż. Magdalena Dolebska, ur. 1984 r. – zm. 2017 r.

referent Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie

Służbę w policji rozpoczęła 8 maja 2012 r. na stanowisku kursanta zespołu patrolowo-interwencyjnego wydziału prewencji Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie. 9 listopada 2012 r. ukończyła kurs podstawowy w wyższej szkole policji w Szczytnie. Kolejno pełniła służbę w zespole patrolowo-interwencyjnym wydziału prewencji KPP w Krasnymstawie, a następnie od 1 lipca 2014 r. na stanowisku policjanta wydziału ruchu drogowego KPP w Krasnymstawie. 1 października 2016 r. została mianowana na stanowisko referenta wydziału ruchu drogowego KPP w Krasnymstawie.

Była policjantką zdyscyplinowaną, pracowitą, sumienną i dyspozycyjną. Z powierzonych zadań wywiązywała się rzetelnie i terminowo. Bardzo dobra znajomość przepisów z dziedziny ruchu drogowego, profesjonalizm oraz duża wiedza powodowały, że policjantka osiągała dobre wyniki w służbie. W szczególności przejawiało się to w ujawnianiu i zatrzymywaniu nietrzeźwych kierujących oraz właściwej reakcji na naruszanie zasad ruchu drogowego.

18 października 2017 r., podczas pełnienia służby wraz z innym funkcjonariuszem ruchu drogowego, obsługiwała zdarzenie drogowe w miejscowości Łopiennik Nadrzeczny. Na stojący oznakowany pojazd służbowy, z włączonymi sygnałami świetlnymi, najechał samochód osobowy marki renault. W wyniku wypadku st. Sierż. Magdalena Dolebska zmarła w szpitalu.

Podkom. Mariusz Koziarski, ur. 1977 r. – zm. 2017 r.

Instruktor Zespołu Szkoleniowo-Bojowego Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Służbę w policji rozpoczął 25 marca 2003 r. na stanowisku kursanta samodzielnego pododdziału prewencji policji w Legnicy. kolejno mianowany na stanowiska: aplikanta, policjanta i referenta. od lutego 2009 r. został referentem plutonu szturmowego samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego policji we Wrocławiu. w 2010 r. został referentem, a później asystentem i zespołu bojowego SPAP we Wrocławiu. następnie, od marca 2012 r., pełnił służbę na stanowisku instruktora zespołu szkoleniowo-bojowego SPAP we Wrocławiu.

Był policjantem zdyscyplinowanym, pracowitym i otwartym na innych ludzi, a także dyspozycyjnym i oddanym służbie. posiadał duże umiejętności w zakresie realizacji zadań związanych z fizycznym zwalczaniem terroryzmu, przeciwdziałania i likwidacji aktów terroru. wykonywał zadania wymagające zastosowania specjalnej taktyki i umiejętności oraz prowadził zajęcia w ramach szkolenia i doskonalenia zawodowego. był szczególnie zaangażowany w wyszkolenie strzeleckie policjantów.

2 grudnia 2017 r., w czasie wolnym od służby, otrzymał telefoniczną informację o ogłoszeniu alarmu bojowego i konieczności natychmiastowego stawiennictwa w jednostce. Został wyznaczony na dowódcę pięcioosobowego zespołu bojowego, którego zadaniem było zatrzymanie bardzo niebezpiecznego sprawcy znajdującego się wewnątrz wolno stojącego kontenera z bankomatem usytuowanego w Wiszni Małej. w Trakcie akcji doszło do dynamicznej wymiany ognia pomiędzy sprawcą a funkcjonariuszami SPAP we Wrocławiu, podczas której podkom. Mariusz Koziarski poniósł śmierć na miejscu.

Mł. insp. Piotr Tomkiewicz, ur. 1971 r. – zm. 2017 r.


Komendant Komisariatu Policji w Szprotawie Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu.

Służbę w policji rozpoczął 1 września 1991 r. na stanowisku policjanta plutonu patrolowego samodzielnej sekcji prewencji komendy rejonowej policji w Żaganiu. W Latach 1991-1995 odbył studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w zakresie prawno-administracyjnej ochrony porządku publicznego.

W 1995 r. został mianowany na stanowisko młodszego specjalisty sekcji dochodzeniowo-śledczej Komendy Rejonowej Policji w Żaganiu, a W 2002 r. na stanowisko specjalisty zespołu do walki z przestępczością przeciwko mieniu sekcji dochodzeniowo-śledczej Komendy Powiatowej Policji W Żaganiu. Od 11 maja 2005 r. pełnił służbę na stanowisku komendanta komisariatu policji w Iłowej KPP w Żaganiu, a 13 czerwca 2013 r. objął stanowisko komendanta komisariatu policji w Szprotawie KPP W Żaganiu.

Wykonując obowiązki służbowe, wykazywał się zaangażowaniem, profesjonalizmem i gotowością do niesienia pomocy innym. Był policjantem sumiennym, wielokrotnie nagradzanym i odznaczanym.

16 Marca 2017 r., w trakcie wykonywania obowiązków służbowych związanych z nadzorem nad podległymi służbami, podczas pościgu uległ wypadkowi samochodowemu. W wyniku doznanych obrażeń poniósł śmierć na miejscu.

asp. Marek Mieczkowski: ur. 1987 r. – zm. 2018 r.

Asystent Ogniwa Ruchu Drogowego Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie.

Służbę w Policji rozpoczął 1 lutego 2007 r. na stanowisku kursanta Plutonu Prewencji Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy. Kolejno pełnił służbę w Ogniwie Patrolowo – Interwencyjnym Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie i Zespole Ruchu Drogowego Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Chełmnie. Od września 2013 r. pełnił funkcję kontrolera Ruchu Drogowego w Wydziale Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Chełmnie. Od 2017 r. asystent Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Chełmnie.

Był policjantem aktywnym, dokładnym i ukierunkowanym na realizację zadań. Utożsamiał się ze służbą i czerpał z niej satysfakcję. Jego duże doświadczenie i obowiązkowość w podejściu do realizowanych zadań służbowych sprawiały, że często zastępował kierownika Ogniwa Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie, zapewniając właściwe funkcjonowanie wymienionej komórki organizacyjnej. Wielokrotnie wyróżniany przez Komendanta Powiatowego Policji w Chełmnie.

13 lipca 2018 r., w trakcie wykonywania obowiązków służbowych w miejscowości Stolno, z niewyjaśnionych przyczyn nie opanował motocykla służbowego i uderzył w znak drogowy, ponosząc śmierć na miejscu. Pośmiertnie odznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji złotą odznaką „Zasłużony Policjant” oraz awansowany przez Komendanta Głównego Policji na stopień aspiranta.

mł. asp. Krzysztof Węgliński: ur. 1981 r. – zm. 2019 r.

Referent Zespołu Patrolowo – Interwencyjnego Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w Gorzycach Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.

Służbę w Policji rozpoczął 30 grudnia 2015 r. na stanowisku kursanta w Oddziale Prewencji Policji w Rzeszowie. W okresie od 7 stycznia do 6 lipca 2016 r. odbył szkolenie zawodowe podstawowe w Szkole Policji w Katowicach. W grudniu 2016 r. został przeniesiony do dalszej służby w Zespole Patrolowo – Interwencyjnym Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w Gorzycach Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu. W 2017 r. został awansowany na stopień starszego posterunkowego Policji, natomiast w 2018 r. na stopień sierżanta Policji. We wrześniu 2018 r. mianowany na stanowisko Referenta Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w Gorzycach.

Był policjantem zaangażowanym w służbę, wielokrotnie wyróżnianym nagrodami motywacyjnymi.

15 stycznia 2019 r. miał pełnić służbę w godzinach 16:00 – 0:00. Po godzinie 15:00 stawił się do służby w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnobrzegu, pobrał broń służbową, a następnie wyjechał do miejsca pełnienia służby. Jechał prawidłowo swoim prywatnym samochodem marki Fiat Punto po drodze krajowej DK77. W miejscowości Trześń kierowany przez niego pojazd zderzył się czołowo z samochodem marki VW Passat kierowanym przez 55-letniego mężczyznę, który wyprzedzał inny pojazd. Policjant zginął na miejscu.

Pośmiertnie odznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji brązową odznaką „Zasłużony Policjant” oraz awansowany przez Komendanta Głównego Policji na stopień młodszego aspiranta.

mł. asp. Adam Łobocki: ur.1972 r. – zm. 2019 r.

Referent Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Świeciu.

Służbę w Policji rozpoczął 1 lutego 1994 r. na stanowisku kursanta Oddziału Prewencji w Warszawie. Kolejno pełnił służbę w drużynie AWGŁ Oddziału Prewencji w Bydgoszczy, Plutonie Patrolowo – Interwencyjnym Wydziału Prewencji Komendy Rejonowej Policji w Świeciu, Komisariacie Kolejowym Policji w Laskowicach KRP w Świeciu, Plutonie Patrolowo – Interwencyjnym Wydziału Prewencji KRP w Świeciu, Plutonie Patrolowo – Interwencyjnym Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Świeciu, Ogniwie Patrolowo – Interwencyjnym Sekcji Prewencji KPP w Świeciu, Ogniwie Patrolowo – Interwencyjnym Wydziału Prewencji KPP w Świeciu.

Był policjantem zaangażowanym w służbę, cechowała go wysoka kultura osobista i umiejętność rozwiązywania ludzkich problemów. Nie unikał trudnych i niebezpiecznych sytuacji, często podejmując czynności służbowe poza wyznaczonymi godzinami pracy. Wdrażał w obowiązki nowo przyjętych funkcjonariuszy i dzielił się z nimi zdobytym doświadczeniem. Wielokrotnie wyróżniany przez Komendanta Powiatowego Policji w Świeciu.

16 kwietnia 2019 r. pełnił służbę w patrolu zmotoryzowanym wraz z innym funkcjonariuszem. Około godziny 22:35 w miejscowości Łaszewo, gmina Pruszcz Pomorski, w trakcie przemieszczania się po wyznaczonym rejonie służbowym, funkcjonariusz kierujący radiowozem, na łuku drogi, chcąc uniknąć zderzenia ze zwierzyną leśną, zjechał na pobocze, uderzając czołowo w przydrożne drzewo. W wyniku tego zdarzenia na miejscu śmierć poniósł pasażer radiowozu – sierż. szt. Adam Łobocki.

Pośmiertnie odznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji złotą odznaką „Zasłużony Policjant” oraz awansowany przez Komendanta Głównego Policji na stopień młodszego aspiranta.

(źródło: policja.pl)

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 11 maja 2021