Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

 

Synod Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego opracował uchwałę przeciw pedofilii

Facebook Twitter

Synod Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego opracował specjalną uchwałę przeciw nadużyciom seksualnym. To ważny dokument obejmując wszystkich wiernych. Na Śląsku Cieszyńskim mieszka ponad połowa z 70 tysięcy luteran w Polsce. Uchwała właśnie weszła w życie.

fot. pixabay.com

Jak czytamy w jej treści – niedopuszczalne są sytuacje, w których sprawca wykorzystuje małoletność ofiary albo nadużywa stosunku zależności przełożony-podwładny lub wykorzystuje krytyczne położenie ofiary – to tylko fragment zapisów podjętych przez Synod Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego.

Zgłoszenia te mogą być następnie przedmiotem postępowania przygotowawczego w rozumieniu Przepisów dyscyplinarnych Kościoła. W razie ustalenia, że dane zgłoszenie jest wiarygodne, zawiadomione zostaną organy ścigania, a duchowny (jeśli on jest domniemanym sprawcą) powinien podlegać zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy we właściwym postępowaniu.

Synod Kościoła Ewangelickiego w swej uchwale przypomniał również, że przed nawiązaniem stosunku pracy lub przed dopuszczeniem danej osoby do działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, należy uzyskać informację, czy dane tej osoby są zamieszczone w zasobach Rejestru Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym. Osoby umieszczone w tych zasobach nie powinny być zatrudniane. Powyższa zasada dotyczy wszystkich osób opiekujących się dziećmi w parafiach (także wolontariuszy), duchownych, nauczycieli katechetów, opiekunów na koloniach i obozach organizowanych przez Kościół.

W przypadku podejrzenia ewentualnych nadużyć seksualnych, po pierwsze należy zawiadomić bezpośrednio organ ścigania. Synod przypomniał, że każda osoba pełniąca funkcje urzędowe w Kościele, powzięła podejrzenie popełnienia przestępstwa, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić odpowiednie służby oraz podjąć działania, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.
Kościół Ewangelicki uruchomił także specjalny adres e-mail zgloszenie@luteranie.pl. Gdzie można przesłać zgłoszenie do Biskupa Kościoła.

W uzasadnieniu wniosku zgłoszonego na Synod podkreślono, że problem nadużyć seksualnych występujących w Kościołach chrześcijańskich, kładzie cień na jakości i prawdziwości misji chrześcijaństwa w świecie. Nie powinno się tolerować zachowań, które prowadzą do nadużyć sfery seksualnej w relacjach wewnątrzkościelnych oraz zachowań, które wyrządzają krzywdę słabszym lub bezbronnym.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj