Radio 90

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

 

ŚZGiP: będziemy ściśle współpracować. Na początek sprawa przedszkoli i żłobków

Facebook Twitter

Prezydenci miast z województwa śląskiego, na terenie których funkcjonują kopalnie będą w jeszcze większym stopniu współpracować. Na dzisiejszej (13.05.) wideokonferencji uzgodnili, że będą na bieżąco uzgadniać swoje działania w walce z koronawirusem. Rozpoczną od wspólnych działań w zakresie ponownego otwarcia żłobków, przedszkoli oraz innych placówek opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych.

Głównym ogniskiem zakażeń są kopalnie, na terenie których od ponad tygodnia trwa intensywny proces testowania kadry pracowniczej. Jednak samorządowcy podkreślają, że w województwie działa wiele innych przedsiębiorstw, które mniej lub bardziej związane są z branżą górniczą. W krótkim czasie i te zakłady mogą się stać następnym ogniskiem zakażeń.

Testy muszą być podstawą naszej walki z koronawirusem. Widzimy to na przykładzie kopalni. Dlatego będziemy nadal wnioskować o prowadzenie na szeroką skalę badań pracowników nie tylko kolejnych kopalni w naszym regionie, ale też innych dużych zakładów pracy

– podkreśla przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.

Szczególnie trudna sytuacja epidemiologiczna w województwie śląskim, zwłaszcza w miastach, na terenie których zlokalizowane są kopalnie, sprawia, że powrót do normalności w zakresie funkcjonowania żłobków, przedszkoli i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych, nie będzie ani szybki, ani prosty.

Najważniejszej jest bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców, ich rodziców, ale też pracowników przedszkoli i żłobków. Tym kierujemy się w pierwszej kolejności podejmując decyzje. Tym samym będziemy się też kierować w odniesieniu do placówek oświatowych

– wyjaśnia Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.

W skali województwa śląskiego wiele miast i gmin zapowiedziało otwarcie publicznych żłobków i przedszkoli dopiero pod koniec maja. Samorządy obawiają się zwiększenia zachorowań, a jednocześnie potrzebują czasu na to, aby takie obiekty odpowiednio dostosować do funkcjonowania w nowych realiach. Do tego dochodzi również niewielka liczba deklaracji ze strony rodziców związanych z chęcią oddania dziecka pod opiekę takiej placówki w czasie epidemii.

Również kadra zatrudniona w takich placówkach – ze względu na realne zagrożenie zarażeniem wirusem SARS-CoV-2– z rezerwą podchodzi do możliwości szybkiego ich otwarcia. Ten niepokój jest dla nas zrozumiały

– mówi Mariusz Wołosz.

Wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski podczas spotkania zwrócił uwagę na to, że niezbędne może okazać się wydłużenie okresu otrzymywania zasiłków opiekuńczych z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w związku z utrzymującym się kryzysem. Takie rozwiązanie może mieć kluczowe znaczenie z punktu widzenia aktualnej sytuacji na Śląsku:

Ze względu na skalę epidemii nasz region w działaniach podejmowanych przez rząd powinien być traktowany wyjątkowo. Wiele placówek w naszych miastach pozostanie zamkniętych dłużej niż w innych częściach kraju

– podkreślił Krzysztof Lewandowski.

W trakcie spotkania uzgodniono, że jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie Związek przygotuje w tej sprawie stanowisko. Prezydenci byli też zgodni co do tego, że otwarcie placówek opiekuńczych w ich sytuacji będzie możliwe najwcześniej ok. 25 maja i będzie ściśle powiązane z komunikatami sanepidu.

Samorządowcy podkreślają, że najważniejsze jest realne zapewnienie bezpiecznych warunków funkcjonowania żłobków i przedszkoli w czasie epidemii, jednak mają w tej sferze pewne obawy:

Jeśli nie nastąpi drastyczny wzrost zachorowań po otwarciu wszystkich tego typu publicznych placówek, to będzie to wspólny sukces strony rządowej i samorządowej. Jednak, gdy scenariusz będzie odwrotny, czego chcemy wszyscy uniknąć, to może się okazać, że winą zostaną obarczone wyłącznie samorządy

– podsumowuje Piotr Kuczera, przewodniczący Związku.

Związek zapowiedział ścisła współpracę także przy realizacji ostatnich zapowiedzi przedstawicieli rządu RP: Uruchomienie w klasach 1 – 3 szkół podstawowych zajęć opiekuńczo- dydaktycznych oraz konsultacji z nauczycielami dla maturzystów i 8- klasistów, będzie bowiem wymagało równie przemyślanego i odpowiedzialnego planu działania, jak w przypadku żłobków i przedszkoli.

ŚZGiP – jest największą regionalną organizacją samorządową w Polsce, zrzeszającą obecnie 140 jednostek samorządu terytorialnego z woj. śląskiego (w tym wszystkie miasta na prawach powiatu).

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 10 lipca 2020