ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa