ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Raciborza