Bordynowska Pani

Należała do europejskich elit XVIII w. Co jeszcze wiemy o Bordynowskiej Pani?

"Tam grób gdzie serce twoje". To tytuł wystawy, jaką można oglądać w wodzisławskim muzeum. Jest ona poświęcona Bordynowskiej Pani, czyli Zofii Eleonorze von Bodenhausen, która żyła w XVIII wieku w naszym regionie. Należała do europejskich elit ówczesnych czasów, a jej dobra obejmowały: Tworków, Lubomię, Syrynię i Nieboczowy. Spoczęła w grobowcu w polu pomiędzy Syrynią i Grabówką wraz z dwójką swoich dzieci.