dzielnica Meksyk

Meksyk w Meksyku…. czyli jak w godzinach szczytu pokonać zakorkowaną ulicę Prostą w Rybniku?

Kierowcy od wielu lat mają problemy z przejazdem przez tę dzielnicę. Wielu zniecierpliwionych użytkowników samochodów korzystało z ulicy Kolejowej. To spotkało się z protestem okolicznych mieszkańców. W listopadzie 2014 roku, ówczesne władze Rybnika wprowadziły ruch jednokierunkowy na części tej ulicy. W konsekwencji cały ruch kierowany jest przez wąskie drogi w zabytkowej zabudowie.