Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku