Śląska Straż Graniczna

 

 

 

Niebezpieczne odpady tuż przy polsko- czeskiej granicy

Na autostradzie A1 w Gorzyczkach, do kontroli zatrzymany został samochód ciężarowy z przyczepą. Według listów przewozowych ładunkiem miały być odpady z procesów hutniczych tzw. zgary aluminiowe. W trakcie kontroli pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska stwierdzili, że ze skrzyni z odpadami wydziela się intensywny zapach amoniaku, co wskazywało na to, że mogą się tam znajdować materiały zanieczyszczone.