Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Także metropolita katowicki abp Wiktor Skworc jest wśród zakażonych koronawirusem

Facebook Twitter

Jak informuje biuro prasowe Archidiecezji Katowickiej: po kilkudniowej kwarantannie abp Skworc przebywa aktualnie w izolacji domowej i podlega wskazaniom i procedurom służb sanitarnych. W kościołach odczytywany jest dziś (11.10.) list, w którym mowa o "godnym" przyjmowaniu komunii na rękę.

www.facebook.com/archidiecezjakatowicka

Metropolita katowicki po kilkudniowej kwarantannie przebywa aktualnie w izolacji domowej i podlega wskazaniom i procedurom służb sanitarnych

– informuje biuro prasowe Archidiecezji Katowickiej:

Zapewnia wszystkich, a szczególnie chorych o duchowej bliskości i „zaprasza do dalszej wytrwałej modlitwy różańcowej przez wstawiennictwo Matki Bożej Piekarskiej Lekarki”.

Do parafii archidiecezji katowickiej został przesłany specjalny dokument do odczytania w ramach ogłoszeń duszpasterskich, czytamy w nim o pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej w kraju, duszpasterze proszeni są o przypominanie wiernym o konieczności przestrzegania dystansu społecznego oraz obowiązku zakrywania ust i nosa. W komunikacie wikariusza generalnego bp. Marka Szkudły czytamy także o przyjmowaniu komunii na rękę:

Uznawana jest jako mniej ryzykowna.

Pełny tekst komunikatu wikariusza generalnego ks. bp. Marka Szkudły:

Bracia i Siostry!

1. Sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju wydaje się coraz bardziej niepokojąca. Z dnia na dzień zwiększa się liczba nowych zakażeń. Dlatego proszę duszpasterzy o przypominanie wiernym przed każdą Mszą św. i nabożeństwem o konieczności przestrzegania podstawowych przepisów i zaleceń sanitarnych, w tym o obowiązku zakrywania nosa i ust w kościołach i w przestrzeni publicznej (przed kościołem). Ponadto w świątyniach zachowujemy dystans społeczny i dezynfekujemy ręce. Celebransom zaleca się dezynfekowanie rąk przed rozdawaniem Komunii św. i bezpośrednio po nim.

2. Odnośnie do zalecanej aktualnie formy rozdawania Komunii św. na rękę, która uznawana jest jako mniej ryzykowna, jeśli chodzi o przenoszenie zakażenia, przytaczam fragment Komunikatu Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP z dnia 3 października br.:

„W związku z zapytaniem o publiczne inicjatywy krytyczne wobec Komunii św. na rękę, przypominamy, że chociaż główną formą przyjmowania Komunii w Polsce jest Komunia do ust (Wskazania KEP z 2005 r. nr 40), to jednak nie oznacza to, że inne zatwierdzone przez Kościół formy miałyby być same z siebie niegodne, niewłaściwe, złe lub grzeszne, jeśli spełnia się warunki stawiane w tej kwestii przez prawo liturgiczne.

Niewłaściwe i krzywdzące wiernych jest twierdzenie, że przyjmowanie Komunii św. na rękę, jest brakiem szacunku wobec Najświętszego Sakramentu. Podobnie niesprawiedliwe jest ukazywanie osób przyjmujących Komunię św. na rękę jako tych, którzy „winni są Ciała i Krwi Pańskiej”, z założeniem, że czynią to bez uszanowania, którego domaga się św. Paweł w 1 Liście do Koryntian. Co prawda Sobór Trydencki używa tego fragmentu na przypomnienie o godnym i pełnym czci przyjmowaniu Ciała Pańskiego, ale nadaje mu również wymiar duchowy, ukazując że niegodnym jest przyjmowanie Komunii w grzechu (Dekr. o Euch., sesja 13: 1/A,
r. 7). Dodajmy, że słowo „niegodne” oznacza to, czego się nie godzi czynić,
a tymczasem Kościół w swoim prawie uznaje za „godny” zarówno jeden, jak i drugi sposób przyjmowania Komunii. Potępiając jeden z godziwych sposobów przyjmowania Komunii św., wprowadza się nieład i podział w rodzinie Kościoła”.

3. Modlitwie i pamięci wiernych polecam całą służbę zdrowia i wszystkich chorych, zwłaszcza na Covid-19. Wśród nich jest także nasz pasterz, arcybiskup Wiktor, który zgodnie z zaleceniem służb sanitarnych po kwarantannie, przebywa aktualnie w izolacji. Zapewnia nas o swojej duchowej bliskości i ponownie zaprasza do wytrwałej modlitwy różańcowej przez możne wstawiennictwo Matki Bożej Piekarskiej, Lekarki.

† Marek Szkudło
WIKARIUSZ GENERALNY

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj