Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Także w Raciborzu upominają się o opłaty śmieciowe za uchodźców

Facebook Twitter

"Od czasu rozpoczęcia wojny w Ukrainie, w Raciborzu jest nas o tysiąc osób więcej"- podkreśla prezydent Raciborza Dariusz Polowy i przypomina o obowiązku przedłożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

fot.raciborz.pl

To już trzeci miesiąc wojny. Trzeci miesiąc, odkąd w Raciborzu jest nas o tysiąc osób więcej. Od kilku lat zabiegam o to, aby system gospodarowania odpadami funkcjonował jak najlepiej, efektem czego jest najniższa stawka w regionie. Aby ją utrzymać i nie stracić kontroli nad systemem gospodarki odpadami jestem zmuszony podjąć tę trudną, ale w obliczu braku szczególnych rozwiązań prawnych w specustawie o pomocy obywatelom Ukrainy dotyczących gospodarowania odpadami, konieczną decyzję o rozpoczęciu naliczania odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla uchodźców.

– informuje prezydent Raciborza Dariusz Polowy.

W aktualnym stanie prawnym, przebywanie w danej nieruchomości uchodźców z Ukrainy nie stanowi przesłanki do przyjęcia przez radę miasta uchwały o zwolnieniu z „opłaty śmieciowej lub jej części”. Wszystko dlatego, że w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach katalog umożliwiający zwolnienie z opłaty lub jej części jest zamknięty.

Bez ujęcia w statystykach dodatkowej, znaczącej grupy mieszkańców – obywateli Ukrainy doprowadzilibyśmy do zawyżenia chociażby średniej ilości odpadów wytwarzanych na jednego mieszkańca. Z kolei koszt zagospodarowania większej ilości odpadów komunalnych odbiłby się na budżecie gminy i z dużym prawdopodobieństwem spowodowałby brak samobilansowania się gminnego systemu

– wyjaśnia prezydent.

W związku z powyższym w przypadku zabudowy jednorodzinnej właściciel nieruchomości powinien przedłożyć nową deklarację, natomiast w przypadku lokali usytuowanych w zasobach spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty, fakt ten należy zgłosić do ww. podmiotów.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 21 marca 2023