Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Taniej dla przedsiębiorców w Cieszynie

Facebook Twitter

Cieszyn proponuje obniżkę stawek za najem lokali. Zakład Budynków Miejskich podpisał porozumienie z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą. Nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 września.

Chodzi o lokale w Śródmieściu (Rynek, ul. Głęboka, ul. Olszaka, ul. Mennicza, ul. Wyższa Brama, ul. Górny Rynek, Pl. Św. Krzyża, ul. Sejmowa, ul. Szeroka i ul. Stary Targ), w których przedsiębiorcy działają już od dłuższego czasu. Jeżeli jest to okres powyżej 10 lat- to obniżka wyniesie 10%, jeżeli 20 lat- to czynsz będzie mniejszy o 1/5.

Miasto, by zwiększyć atrakcyjności obiektów oraz poprawić ich stan techniczny, proponuje wprowadzić zmiany w rozliczaniu prac przy remontach w lokalach użytkowych, w ten sposób, że będzie dofinansowanie do 50% poniesionych nakładów na niektóre roboty. Nic jednak za darmo, najemcy w zamian powinni uczestniczyć w akcjach promujących Cieszyn. Dodajmy, że przedsiębiorcy, którzy swoją działalność prowadzą przy ulicy Głębokiej, w związku z prowadzonymi tam pracami ciepłowniczymi, mogą liczyć na 60% zniżki w stawkach za wynajem.

W ramach porozumienia zaproponowano:

obniżenie stawki czynszu najmu, na okres do 5 lat, wieloletnim najemcom, , w ten sposób że:

  • przedsiębiorca, który wynajmuje dany lokal powyżej 10 lat – obniżenie stawki czynszu o 10 %;
  • przedsiębiorca, który wynajmuje dany lokal powyżej 20 lat – obniżenie stawki czynszu o 20 %;

Warunkiem udzielenia obniżki jest regularne uiszczanie bieżących zobowiązań z tytułu czynszu najmu oraz brak zaległości na dzień udzielenia obniżenia stawki czynszu najmu. Najemcy którzy kontynuowali najem na podstawie obowiązujących zasad mogą ubiegać się o doliczenie okresu swoich poprzedników, jednak nie więcej niż 10 lat wstecz. Obniżki obowiązywać będą od dnia 1 września 2019 roku i mogą zostać ograniczone jeżeli Najemcy nie będą realizować swoich zobowiązań określonych w niniejszym porozumieniu, a także jeżeli sytuacja gospodarcza lub finansowa będzie to uzasadniała.

Spółka, w celu zwiększenia atrakcyjności obiektów oraz poprawy stanu technicznego wynajmowanych lokali proponuje wprowadzić zmiany w rozliczaniu prac remontach w lokalach użytkowych, w ten sposób, że umożliwić dofinansowanie do 50% poniesionych nakładów na:

  • malowanie lokalu wraz z naprawą tynków, malowanie podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej – nie częściej niż raz na pięć lat, po pięciu latach prowadzenia działalności w lokalu,
  • wykonanie w lokalu instalacji wodno – kanalizacyjnej dla celów socjalnych lub wykonanie w lokalu WC i jego wydzielenie,
  • wymianę zamortyzowanego kotła c. o. na nowy z zamkniętą komorą spalania,
  • wykonanie instalacji grzewczej elektrycznej – wartość instalacji wraz z grzejnikami,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwi wejściowych wraz z niezbędnymi ustaleniami i projektem (jeśli zachodzi konieczność jego wykonania) oraz zmienić wartość jednostkową m2 witryny poprzez zwiększenie do 1800 zł brutto za m2 na podstawie wskaźnika wzrostu cen i usług w budownictwie.

W związku z obniżkami najemcy zobowiązują się uczestniczyć w programach promocyjnych śródmieścia, np. akcjach rabatowych, wyprzedażowych, w okresach wydłużonego czasu handlu w szczególności w okresach przedświątecznych lub związanych z imprezami organizowanymi na terenie śródmieścia itp.

W związku z robotami prowadzonymi w rejonie ul. Głębokiej związanymi z budową sieci cieplnej, powodującymi utrudnienia w pracy lokali użytkowych, wprowadzić jednorazowe obniżenie stawki czynszu najmu w wysokości 60% stawki czynszu za 1 miesiąc, dla najemców lokali użytkowych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj