Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Telefony dyżurne w Policji. Przyjmują informacje o przestępstwach, do jakich dochodzi w stosunku do uchodźców

Facebook Twitter

Handel ludźmi, przestępstwa na tle seksualnym, zaginięcia uchodźców i ich rodzin. Niestety dochodzi do przestępstw w związku z sytuacją na Ukrainie. Są tacy, którzy chcą wykorzystać okazję do osiągnięcia własnych, nieuczciwych celów.

Fot. pixabay.com

Dlatego Komenda Główna Policji uruchomiła telefony dyżurne oraz kontakty drogą mailową dla osób, które chcą przekazać informacje o przestępstwach dokonanych wobec obywateli Ukrainy przebywających na terenie naszego kraju w związku z prowadzonymi działaniami zbrojnymi za wschodnią granicą.

Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji uruchomiło specjalny numer telefonu i mail:

Tutaj można przekazywać, jak również uzyskiwać informacje oraz pomoc w sytuacjach związanych z zaginięciem osób, które przekroczyły granicę RP w związku z prowadzonymi działaniami zbrojnymi na terenie Ukrainy. CPOZ KGP na bieżąco monitorując działania prowadzone przez jednostki Policji na terenie kraju w zakresie poszukiwania osób zaginionych stale współpracować będzie w tym zakresie z jednostkami administracji rządowej, publicznej i organizacjami pozarządowymi, które zajmują się wsparciem Policji w poszukiwaniu osób zaginionych.

Wydział do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP prowadzi dwa kanały komunikacji. Na adres e-mail:

można przesłać policjantom informacje o wszelkich przejawach handlu ludźmi. Dodatkowo obsługiwana jest specjalna infolinia o numerze:

  • 664 974 934

Dzwoniąc pod ten numer przekazać można informacje dotyczące zarówno handlu ludźmi, jak i przestępstw seksualnych, pedofilii czy pornografii dziecięcej. Infolinia ta jest również wykorzystywana do kontaktów z organizacjami pozarządowymi w zakresie niesienia pomocy ofiarom tych przestępstw.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj