Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Testy na koronawirusa wśród nauczycieli. Ile osób zostanie przebadanych?

Facebook Twitter

Prawie 20 000 nauczycieli i pracowników oświaty zostanie do piątku (15.01.) przetestowanych w kierunku zakażenia COVID-19 w województwie śląskim. To głównie pedagodzy uczący w klasach 1-3. To element przygotowania szkół do powrotu najmłodszych uczniów do nauki stacjonarnej po feriach zimowych.

Wymienia Śląska Kurator Oświaty, Urszula Bauer:

To jest grupa nie tylko nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, ale również to są nauczyciele edukacji plastycznej, muzycznej, językowej, nauczyciele wychowania fizycznego, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi. Również nauczyciele organizujący zajęcia świetlicowe oraz nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia rewalidacyjne. Tab grupa nauczycieli oraz grupa pracowników niepedagogicznych będzie podlegała dobrowolnym badaniom przesiewowym.

Dane nauczycieli, którzy zdecydowali się na udział w testach, dyrektorzy szkół przekazywali bezpośrednio do stacji sanitarno-epidemiologicznych. Wyjaśnia Grzegorz Hudzik, Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach:

Cała lista z danymi osobowymi wpisana została do systemu EWP, do tego samego, w którym zlecają lekarze badania diagnostyczne. Nauczyciele udają się do punktu drive thru, bo to jest najbezpieczniejsze, nie będzie kolejek. Materiał trafia do laboratorium, wykonuje się badanie, w przypadku wyniku dodatniego natychmiast informuje Inspektora Powiatowego o tym fakcie. Nauczyciel staje się wtedy pacjentem i jest izolowany w domu lub w szpitalu. Pozostali nauczyciele opracowywani są statystycznie. Do piątku badania przesiewowe, weekend zostawiamy na statystykę, potem publikujemy dane z całej akcji.

W naszym województwie badania przesiewowe są wykonywane w 44 punktach drive thru, dodatkowo w drogę wyruszyło 18 karetek wymazowych i jedna jednostka Wojsk Obrony Terytorialnej, która w pierwszym dniu testów (11.01.) pobrała wymazy od 40-osobowej grupy nauczycieli z Chybia.

W sumie chęć poddania się badaniu zadeklarowało ok. 70% pedagogów w całym naszym województwie.

Co z resztą? Mówi Śląska Kurator Oświaty, Urszula Bauer:

W tej grupie, która się nie zgłosiła bardzo dużą część stanowią osoby, które są ozdrowieńcami, przebyli już covid i nabyli naturalnej odporności. To głównie tacy nauczyciele nie zdecydowali się na udział w badaniach. Nawet jeśli się zdecydowali, to zgodnie z rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego nie byli brani pod uwagę ze względu na to, że przeszli już chorobę. Nie uzależnia się powrotu do pracy od udziału w badaniach. Jest to badanie dobrowolne, zatem nie można nikogo pozbawić podjęcia pracy, nawet jeżeli nie brał udziału w badaniach. Nauczyciele są odpowiedzialną grupą, (…) oni rozważają te minusy braku badań, ta grupa, która się nie zgłosiła to przede wszystkim ozdrowieńcy.

W szkołach już trwają przygotowania do powrotu do nauki stacjonarnej po feriach:

Wytyczne obligują dyrektorów szkół do tego, aby zapewnili minimum kontaktów między klasami, oddziałami. Naczelna zasada dotyczy tego, aby jedna klasa przebywała w jednej sali, pod opieką jednego lub tych samych nauczycieli, aby nie kontaktowała się z innymi klasami. Należy też zapewnić możliwość spożywania posiłków. Wytyczne sanitarne zawierają też informacje co należy zrobić, aby zapewnić bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia zakażenia wirusem covid u uczniów lub nauczycieli.

W sumie na Śląsku w klasach 1-3 uczy się 128 tysięcy uczniów.

Wyniki testów na obecność koronawirusa przeprowadzone wśród ich nauczycieli znane będą w niedzielę (17.01.).

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj