Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

 

Trwa nabór do służby w Śląskim Oddziale Straży Granicznej

Facebook Twitter

W najbliższą środę (26.06.) w siedzibie placówki Śląskiej Straży Granicznej w Bielsku-Białej, kandydaci do służby będą mogli złożyć swoje dokumenty.

Śląski Oddział Straży Granicznej prowadzi nabór do służby. W 2019 roku planuje przyjąć jeszcze blisko 30 nowych funkcjonariuszy, którzy będą pełnić służbę w Opolu, Raciborzu, Bielsku-Białej, Katowicach-Pyrzowicach oraz Rudzie Śląskiej. Podania będą przyjmowane między 10:00 a 14:00.

Straż Graniczna poszukuje osób komunikatywnych, kreatywnych, zdyscyplinowanych, odpornych na stres, lubiących wyzwania, takich, które są gotowe na podjęcie odpowiedzialnych zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa. W zamian za oddaną służbę. Straż Graniczna oferuje stałe warunki zatrudnienia, trzynastą pensję, dodatki mieszkaniowe, dopłatę do wypoczynku. Ponadto w Straży Granicznej funkcjonuje szeroki system motywacyjny, dzięki któremu funkcjonariusze wyróżniający się i wzorowo wykonujący swoje obowiązki otrzymują dodatkowe gratyfikacje, w tym również finansowe. Każdy obecnie podejmujący służbę funkcjonariusz będzie miał prawo przejść na emeryturę po 25 latach służby.

Ponadto Straż Graniczna daje możliwość służby w nowoczesnej i stale rozwijającej się formacji, której funkcjonariusze pełnią służbę na terytorium całego kraju oraz na misjach zagranicznych współpracując z przedstawicielami wielu służb zajmujących się bezpieczeństwem w Polsce i za granicą. Funkcjonariusze SG mają do dyspozycji najnowocześniejsze uzbrojenie i umundurowanie, sprzęt łączności i informatyczny oraz środki transportu.

Swoim funkcjonariuszom Straż Graniczna daje możliwość rozwoju służbowego w wielu dziedzinach, m.in. w zakresie przeciwdziałania nielegalnej migracji, ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego oraz zwalczania przestępczości zorganizowanej i międzynarodowej. Funkcjonariusze w ramach podnoszenia kwalifikacji i nabywania nowych
umiejętności korzystają z bogatej oferty szkoleń. W trzech ośrodkach szkolenia Straży Granicznej podnoszą oni swoje kwalifikacje w zakresie znajomości języków obcych, udzielania pierwszej pomocy, taktyki i technik interwencji i wielu innych.

Żeby zostać funkcjonariuszem Straży Granicznej trzeba poddać się dwuetapowemu procesowi rekrutacyjnemu, który ma na celu wyłonić osoby, które będą w stanie sprostać odpowiedzialnej, trudnej, ale i bardzo interesującej służbie.

I etap rekrutacji składa się z wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej, badania psychologicznego i psychofizjologicznego, natomiast II etap to egzamin, w ramach którego kandydaci do służby rozwiązują testy z wiedzy ogólnej i języka obcego, przystępują do testu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej oraz poddawani są badaniom lekarskim.

Osoba, która chce przystąpić do rekrutacji musi posiadać:

  • obywatelstwo wyłącznie polskie,
  • nieposzlakowaną opinię,
  • co najmniej średnie wykształcenie,
  • zdolność psychiczną i fizyczną do służby,
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej,
  • korzystać z pełni praw
    publicznych,
  • nie może być karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Adres: Placówka Straży Granicznej w Bielsku-Białej, ul. Komorowicka.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj