StartWiadomości

Trwa nabór do służby w Straży Granicznej

Zainteresowani służbą powinni złożyć oferty do 27 kwietnia 2017 roku. Są one przyjmowane w siedzibie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu.

Oferty należy składać w siedzibie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 9.00 do 15.00, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.

W Straży Granicznej służbę może pełnić osoba:

 • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystająca z pełni praw publicznych,
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadająca zdolność psychiczną i fizyczną do służby,
 • gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy,
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat,
 • która podda się procedurze kwalifikacyjnej i zda egzamin w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące wymogów, dokumentów jakie należy złożyć, elementów postępowania kwalifikacyjnego można znaleźć na stronie internetowej – TUTAJ

Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerami telefonów: – 32/414-41-29, 414-42-74, lub 414-43-78

Zostaw komentarz