Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Trwają zapisy do Powiatowego Rajdu Rowerowego w Wodzisławiu Śląskim

Facebook Twitter

32 kilometry przez miejscowości powiatu wodzisławskiego. Trwają zapisy do Rajdu Rowerowego. Impreza wraca po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią.

fot. pixabay.com

Wspólną podróż na dwóch kółkach zaplanowano na ostatnią niedzielę tegorocznych wakacji, czyli na 28 sierpnia. Trasa prowadzić będzie pętlą z Wodzisławia Śląskiego przez Turzę Śląską, Łaziska, Godów, trasą Żelaznego Szlaku Rowerowego, Skrzyszów, Podbucze z powrotem do Wodzisławia. Start i meta na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”. Udział w rajdzie jest bezpłatny. Po powrocie z rowerowej eskapady będzie można wziąć udział w atrakcjach przygotowanych w ramach Festiwalu Organizacji Pozarządowych. Zapisy przyjmowane są do 24 sierpnia.

Program rajdu prezentuje się następująco:

  • 11:00 start – Rodzinny Park Rozrywki Trzy Wzgórza w Wodzisławiu Śląskim,
  • 8:00-10:30 – rejestracja uczestników w Biurze Rajdu,
  • 14:30-15.00 meta – Rodzinny Park Rozrywki Trzy Wzgórza w Wodzisławiu Śląskim,
  • 15:00 – wydawanie posiłku regeneracyjnego,
  • 15:30 – konkurencje sportowe z nagrodami.

Udział w rajdzie jest dobrowolny i bezpłatny. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się:

  • telefonicznie pod numerami tel. 32 412-09-61 oraz 32 41-20-949 w godzinach pracy urzędu,
  • osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Pszowskiej 92a w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu/III piętro pok. 313, w godzinach pracy urzędu.

Przy zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz zaznaczyć, czy uczestnik/uczestniczka jest pełnoletni.

Każdy uczestnik jest zobowiązany w dniu imprezy (tj. 28 sierpnia) do złożenia w Biurze Rajdu (na miejscu startu) formularza z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie oraz wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację wizerunku oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ze względu na zwyczajowe bardzo duże zainteresowanie udziałem w Rajdzie zgłoszenia dokonane po 24 sierpnia będą możliwe wyłącznie za zgodą Organizatora i w razie niewyczerpania limitu zgłoszeń bez gwarancji otrzymania świadczeń wymienionych w § 3 ust. 14-15 regulaminu.

W celu potwierdzenia swojego udziału w rajdzie, każdy uczestnik zobowiązany jest do stawienia się 28 sierpnia na starcie Rajdu w godz. 8.00-10.30 (w Biurze Rajdu) wraz z formularzem.

Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 15 lat biorą udział w rajdzie pod warunkiem przekazania Organizatorowi zgody rodzica wraz z numerem kontaktowym do rodzica lub opiekuna prawnego oraz formularza (do pobrania poniżej).

Osoby, które nie ukończyły 15. roku życia biorą udział w rajdzie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo podczas trwania imprezy. W przypadku, gdy osobą dorosłą nie jest rodzic ani opiekun prawny opiekun jest zobowiązany przedłożyć Organizatorowi pisemną zgodę rodzica bądź prawnego opiekuna (wraz z numerem kontaktowym) do udziału w rajdzie wyrażoną na formularzu.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj