Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Tydzień mediacji, które nie jednemu uratowały życie

Facebook Twitter

Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. To powiedzenie mogłoby się stać mottem mediatorów. Trwa Tydzień Mediacji, w którego czasie można przekonać się do tego sposobu rozwiązywania konfliktów.

„Jednego z lepszych sposobów” – twierdzi mecenas Martyna Dudzik-Respondek, mediatorka w Sądzie Okręgowym w Rybniku:

Mediacja jest jedną z alternatywnych form rozwiązywania konfliktów. Niemniej jednak to, że ona jest alternatywną formą, nie znaczy, że ona jest gorszą formą. Ona jest wręcz jedną z lepszych form rozwiązania konfliktu, a przede wszystkim jest formą dobrą stron. Ponieważ w mediacji dbamy o interesy każdej ze stron. Nie ma wygranego i przegranego, każda strona jest stroną wygraną, jeżeli razem tworzą idealną ugodę. Mediatorzy są to osoby, które posiadają odpowiednie doświadczenie i wykształcenie, by móc przeprowadzać mediacje. Przede wszystkim są to ludzie, którzy poprzez swoje doświadczenia i ilość przeprowadzonych mediacji wiedzą, jak w takich sprawach postępować.

W mediacji mogą brać udział również pełnomocnicy stron, którzy też dbają o interesy swoich klientów. Coraz więcej osób przekonuje się do mediacji, nakłaniają do niej sędziowie. Oszczędza się czas i pieniądze, które pochłonęłaby sądowa rozprawa:

Mediacja to nie jest terapia, bo ludzie często mylą mediacje z terapią. Na przykład, gdy w sprawie rozwodowej stronom jest proponowana osoba mediatora, to strony myślą, że tutaj chodzi o terapię. Mediacja to nie jest terapia. Mediacja ma pomóc stronom rozwiązać ich konflikt na drodze konsensusu i kompromisu. Oczywiście w sprawie rozwodowej taki konflikt jest bardzo silny, bardzo zakorzeniony w ludziach, no ale można dojść do porozumienia, chociażby w zakresie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi, alimentów. To są sprawy, które można w mediacji rozwiązać, który później mediator spisuje, przekazuje do sądu i sąd wydając wyrok, ponieważ rozwód się musi zakończyć wyrokiem, tutaj nie można ugody zawrzeć, te rozwiązania wciąga w osnowę wyroku. Więc jak najbardziej to jest skuteczne, jak najbardziej to pomaga i nie jest to terapią. Tam nikt nie zajmuje się terapią, by pogodzić zwaśnione strony, raczej godzimy je w takiej formie, żeby znaleźć rozwiązanie i sporu, które zadowoli każdą ze stron.

Mediacja jest tajna, dobrowolna i poufna:

W dobie pandemii, w dobie obciążenia sądownictwa mediacja naprawdę pomaga rozwiązać konflikty. Przyśpiesza rozwiązywanie sporów, ułatwia rozwiązywanie sporów, a przede wszystkim jest dostępna. Prowadzone są centrum mediacji, które skupiają w sobie mediatorów między innymi Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Katowicach oraz Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej – są to centra mediacji, które skupiają mediatorów adwokatów. Są to osoby, które znają się i na mediacji, i na przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Sprawy alimentacyjne, które z reguły w sądzie trwają około roku, nawet do dwóch lat, to naprawdę w mediacji można to załatwić to na jednym spotkaniu mediacyjnych. Spisanie ugody, później to sąd zatwierdza, musi to zrobić bardzo szybko, ponieważ takie są przepisy i już mamy rozwiązanie rozstrzygnięcie sporu, który może być w sądzie przez 2 lata a w mediacji na jednym spotkaniu będzie rozwiązany..

Mediator jest dla stron konfliktu, spotyka się z nimi tyle, ile trzeba, w mediacji mogą brać udział także pełnomocnicy:

To jest dobrowolne, czyli jeżeli na jakimkolwiek etapie mediacji strona stwierdzi, że już nie chce mediować, to mediacja musi być przerwana, bo ona jest dobrowolna, ona się opiera tylko na zgodzie stron. Nikt nikogo do niczego zmusić nie może, ewentualnie może przekonać do zmiany zdania albo do spojrzenia na sprawę z innej perspektywy. W dobie pandemii, w dobie covid-u to również są przewidywane takie formy mediacji jak mediacja poprzez wideorozmowę, mediacja poprzez telekonferencję, nasze centra mediacji bardzo dbają o to, by takie mediacje mogą być przeprowadzane, my się bardzo w to angażujemy. Natomiast jeżeli strony, bo też są takie przypadki zwłaszcza wśród osób starszych, które chcą się spotkać z mediatorem, to są zachowane wszelkie środki bezpieczeństwa w gabinecie każdego mediatora. Czyli mamy zachowane społeczny dystans, jesteśmy w maseczkach, mamy żele do dezynfekcji rąk, wietrzymy salę. Zachowujemy każde wymogi, żeby ta mediacja była przyjemna i bezpieczna.

W Tygodniu Mediacji można skorzystać z telefonicznego dyżuru mediatorów. By dowiedzieć się więcej, wystarczy zadzwonić do Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Katowicach.

Więcej informacji na stronie Sądu Rejonowego w Rybniku!

W czwartek (15.10.) o 16.00 w rybnickiej bibliotece odbędzie się spotkanie z mediator Martyną Dudzik-Respondek i sędzią Gabrielą Jarawką z Sądu Okręgowego w Rybniku właśnie w temacie mediacji. Temat: „Mediacja w sprawach o rozwód, alimenty, władzę rodzicielską. Mediacja w sprawach o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej i w sprawach o dział spadku. Zalety pozasądowego rozwiązywania sporów”. Prelekcja skierowana jest do mieszkańców miasta Rybnik i okolic, mająca na celu zaznajomienie społeczności lokalnej z zasadami mediacji w sprawach rodzinnych i propagowanie pozasądowego rozwiązywania sporów.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj