Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Tydzień z Morawskimi Wrotami w Radiu 90: W Gorzycach o miodzie i rekreacji

Facebook Twitter

To jest Tydzień z Morawskimi Wrotami, dziś (30.11.) w Radiu 90 było słodko, miodowo... Z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich z Gorzyczek opowiedzieliśmy o "Biesiadzie z miodową nutą", którą przygotowano dzięki pieniądzom z LGD Morawskie Wrota.

Koło Gospodyń Wiejskich z Gorzyczek

W programie popołudniowym Radia 90 Mariusz Ryszka rozmawiał z wójtem Gorzyc Danielem Jakubczykiem. Co słychać w Gorzycach 30 listopada? Posłuchajcie:

„Biesiada z nutą miodu” przyciągnęła wielu mieszkańców Gorzyc. Przygotowało ją Koło Gospodyń Wiejskich z Gorzyczek. Urszula Sochiera, przewodnicząca koła, mówi, że to taka spontaniczna impreza, która bardzo się udała:

Urszula Sochiera: Napisałyśmy projekt i przyznano nam realizację.  Impreza była przygotowano dla 120 osób, były osoby starsze i młodsze, którym też bardzo się podobało. Były zainteresowane zakładaniem pasiek (…).

Urszula Sochiera, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich z Gorzyczek

Ponad 100 osób spotkało się na „Biesiadzie z nutą miodu”, jaką przygotowały gospodynie z Gorzyczek. Były prelekcje pszczelarza, były potrawy z miodem.

Ludzie byli spragnieni wyjścia z domu i dlatego to się udało

– słyszymy w Gorzyczkach, posłuchajcie co mówiły nam członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Gorzyczek:

Gminne projekty realizowane w gminie Gorzyce dzięki wsparciu z LGD Morawskie Wrota

Projekt „ Aktywne Morawskie Wrota – budowa miejsc rekreacji w Bluszczowie, Rogowie i Uchylsku”
Celem projektu jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni poprzez zagospodarowanie terenu infrastrukturą turystyczno – kulturalno-rekreacyjną w Gminie Gorzyce, które ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz dostępności do przestrzenie rekreacyjno-wypoczynkowej na obszarze LGD Morawskie Wrota.

W ramach zadania beneficjent planuje następujące działania:

  • Budowa miejsca rekreacji w Bluszczowie
    Planuje się roboty budowlane oraz zakup i montaż następujących elementów: zabawka na sprężenie, huśtawka ważka, huśtawka podwójna metalowa, karuzela krzyżowa, podwójny drążek gimnastyczny, zestaw zabawowy WIEŻA. Ponadto zostanie zamontowana stacja rowerowa z akcesoriami i narzędziami do napraw i usuwania usterek powstałych podczas jazdy rowerem.
  • Budowa miejsca rekreacji w Rogowie
    Planuje się roboty budowlane oraz zakup i montaż następujących elementów: szachy plenerowe, huśtawka podwójna, zabawka na sprężynie – kiwak lisek, kiwak motor, huśtawka wagowa, karuzela twister, wieża active, ławka i kosz, tablica regulaminowa. Ponadto zostanie zamontowana stacja rowerowa z akcesoriami i narzędziami do napraw i usuwania usterek powstałych podczas jazdy rowerem
  • Budowa miejsca rekreacji w Uchylsku
    Planuje się roboty budowlane oraz zakup i montaż następujących elementów: huśtawka podwójna, zabawki na sprężenie – kiwak lisek i kiwak motor, zestaw sprawnościowy, huśtawka wagowa, karuzela twister, zestaw zabawowy dwie wieże, ławka, kosz, tablica regulaminowa. Ponadto zostanie zamontowana stacja rowerowa z akcesoriami i narzędziami do napraw i usuwania usterek powstałych podczas jazdy rowerem,

Ogólnodostępność i niekomercyjność infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej służyć będzie zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. Wpłynie to na poprawę w nawiązywaniu codziennych kontaktów i realizowaniu wspólnych działań integrujących mieszkańców z terenu LGD. Budowa nowoczesnych placów zabaw wpłynie na wzrost poziomu kultury fizycznej i rekreacji wśród dzieci i młodzieży z terenu LGD Morawskie Wrota, a także na rozwijanie działalności profilaktycznej i przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym przez zagospodarowanie czasu wolnego.

Aktualny stan prac:

Wykonawca robót: APIS POLSKA Sp z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-045) przy ul. Hetmańskiej 10/4; umowa zawarta w dniu: 07.09.2021r. ; teren budowy przekazano w dniu 21.09.2021r.; termin realizacji: grudzień 2021r.

Projekt „Zagospodarowanie terenu obok ośrodka kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw”.

Celem projektu jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni poprzez zagospodarowanie terenu infrastrukturą turystyczno – kulturalno-rekreacyjną w Czyżowicach przy ul. Strażackiej 8 w wiejskiej Gminie Gorzyce, które ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz dostępności do przestrzenie rekreacyjno-wypoczynkowej na obszarze LGD Morawskie Wrota.

Budowa nowego placu zabaw przyczyni się do rozwoju wśród dzieci i młodzieży aktywności sportowej oraz rekreacyjnej. Powstały w ramach projektu plac zabawa będzie rozszerzeniem oferty czasu wolnego dla mieszkańców Czyżowic poprzez uatrakcyjnienie istniejącej małej architektury (siłowni plenerowej) w rejonie budynku Ośrodka Kultury. Przedmiotowy projekt obejmuje zakup nowoczesnego placu zabaw z elementami zabawowo-ruchowymi dla dzieci i młodzieży przy obiekcie Ośrodka Kultury w Czyżowicach takich jak: piaskownica; sprężynowce; huśtawki, urządzenia zręcznościowe oraz duży zestaw zabawowy. Powstała mała architektura stworzy atrakcyjne miejsca spotkań, które pozwolą mieszkańcom na aktywny wypoczynek wraz ze swoimi dziećmi oraz integrację ze środowiskiem lokalnym zarówno młodych jak i starszych mieszkańców. Przedmiotowe zagospodarowanie wpłynie na ukształtowanie obecnej przestrzeni w centralnym miejscu miejscowości Czyżowice, gdzie skumulowane jest życie rekreacyjno-wypoczynkowe mieszkańców. Miejsce w którym zlokalizowany będzie nowoczesny plac zabaw to miejsce spotkań mieszkańców Czyżowic jak i całego obszaru LGD Morawskie Wrota. Powstałe w ramach projektu przedsięwzięcie pozwoli poszerzyć istniejącą ofertę sportowo-rekreacyjno-wypoczynkową na terenie Lokalnej Grupy Działania „Morawskie Wrota”.

Aktualny stan prac:

Pierwotny termin realizacji zadania zakładany był do sierpnia 2021 r.; jednakże w związku z pozyskaniem dodatkowych środków na kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury w Czyżowicach z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina postanowiła połączyć te dwa zadania i wydłużyć termin realizacji do lipca 2022 r.

Wykonawca robót: CELMAR Sp z o.o. z siedzibą w Bytomiu (41-409) ul. Cyryla i Metodego 50 umowa zawarta w dniu: 18.11.2021r ; termin realizacji 7,5 m-ca od daty zawarcia umowy; planuje się przekazanie terenu budowy w bieżącym tygodniu.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 28 lutego 2024