Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Ulica Katowicka w Cieszynie będzie zamknięta

Facebook Twitter

Dojazd do Cieszyna od strony Pawłowic będzie utrudniony. Remont Drogi Wojewódzkiej nr 938 wchodzi w decydująca fazę. Wykonawca na jutro (29.06.), na godz. 5.00 rano zapowiada wstrzymanie ruchu.

Fot. zdw.katowice.pl

Przypomnijmy, trwa przebudowa drogi, ro­boty roz­poczę­ły się wio­sną i zgod­nie z umową – mają potrwać do końca listo­pa­da. Dłu­gość prze­bu­do­wy­wa­nego od­cin­ka drogi to blisko dwa kilometry (1835 m). Koszt to 10,6 mln zło­tych. Pie­nią­dze po­chodzą z bu­dże­tu sa­mo­rzą­du wo­je­wódz­twa ślą­skie­go.

Za­mknię­cie drogi po­zwoli na u­kła­danie warstw bi­tu­micz­nych całą sze­ro­ko­ścią jezd­ni, co wpły­nie na jej dłuższą trwałość.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj