Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Podpisano umowy na zabezpieczenie prześwitów na mostach i wiaduktach w naszym województwie

Facebook Twitter

Do końca roku prace mają być wykonane w 150 miejscach na terenie województwa śląskiego. Najwięcej, bo aż 89 obiektów, zostanie zabezpieczonych na autostradzie A1, a na autostradzie A4 będą to 22 obiekty.

fot. gov.pl

Nowe rozwiązania pojawią się także w dziewięciu miejscach na S52 oraz trzy nad DK81, w Mikołowie, Pawłowicach i Skoczowie. Zastosowane będą dwie formy zabezpieczeń: poziome w postaci siatek, przewidziano dla prześwitów o szerokości do 5 m. Tam gdzie występują szersze montowane będą osłony lub wygrodzenia ograniczających przestrzeń nad barierą. To ważna informacja w kontekście bezpieczeństwa, bo w takich miejscach dochodziło do tragicznych wypadków także w naszym regionie.

W 2021 roku zabezpieczono już prześwity na 42 obiektach

W tym roku prace zostaną przeprowadzone na kolejnych 111, a po pozyskaniu dodatkowych środków na następnych 82 obiektach na drogach krajowych w woj. śląskim. Inwestycję zrealizuje firma Gramar z Lublińca, która zobowiązała się wykonać podstawowy zakres zamówienia za 5 472 303,21 zł a dla zamówienia objętego prawem opcji za 4 970 396,79 zł.

Do zabezpieczenia w podstawowym zakresie przewidziano 111 prześwitów. Najwięcej, bo aż 89 obiektów, zostanie zabezpieczonych na autostradzie A1, a na autostradzie A4 będą to 22 obiekty. Przewidzieliśmy również, w ramach opcji, do realizacji kolejne 82 obiekty, z czego sześć zlokalizowanych jest na A4, 38 na S1, dziewięć na S52, jeden na S86 w Katowicach nad ul. Hallera, a trzy na DK44 (w Mikołowie i Bieruniu Starym). Dwa obiekty zlokalizowane są na DK46 w Lubecku, pięć na DK78 w Siewierzu, trzy nad DK81 (w Mikołowie, Pawłowicach i Skoczowie), a cztery na DK86 (w Będzinie, Grodźcu, Będzinie, Wojkowicach Kościelnych, Będzinie Łagiszy). 11 obiektów dotyczy DK91 (w Koziegłowach, Zabijaku, Siewierzu, Wojkowicach Kościelnych, Podskalu).

Formy zabezpieczeń prześwitów

Zabezpieczenie poziome przeciw upadkowi osób z wysokości, w postaci siatek, przewidziano dla prześwitów o szerokości mniejszej lub równej 5 m. Natomiast zabezpieczenie pionowe przeciw upadkowi osób z wysokości, w postaci osłon lub wygrodzeń ograniczających przestrzeń nad barierą poprzez wypełnienie tej przestrzeni siatką, przewidziano dla prześwitów o szerokości większej niż 5 m.

Przedmiot zamówienia

Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do opracowania dokumentacji formalnej i projektowej zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i innych dokumentów niezbędnych do realizacji inwestycji. Następnie, na podstawie zaakceptowanej przez GDDKiA dokumentacji projektowej, wykona roboty budowlane.

Termin realizacji umowy

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji i innych dokumentów, w zakresie podstawowym, powinno zostać wykonane do 21 dni od daty zawarcia umowy. Natomiast w przypadku skorzystania przez GDDKiA z prawa opcji, termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wynosi 28 dni od daty doręczenia wykonawcy oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji.

Zakończenie robót dla zakresu podstawowego oraz objętego prawem opcji powinno nastąpić nie później niż 110 dni, licząc od dnia zaakceptowania przez GDDKiA prawidłowo opracowanej dokumentacji projektowej. W przypadku deklaracji wykonawcy, możliwe jest skrócenie okresu realizacji aż o 20 dni.

Po inwentaryzacji na sieci dróg krajowych w całym kraju zidentyfikowaliśmy w sumie 1537 prześwitów o szerokości min. 10 cm i łącznej długości 104,6 km. W sumie, na obiektach w ciągu dróg zarządzanych przez GDDKiA, zamontowano kilkanaście tysięcy tabliczek ostrzegających przed możliwością upadku z wysokości. W województwie śląskim, około trzema tysiącami tabliczek oznakowano 235 prześwitów o łącznej długości blisko 15,5 km. Następnie w 2021 r. wykonaliśmy zabezpieczania w 42 lokalizacjach. Zabezpieczono wtedy prześwity pomiędzy obiektami na autostradach A1 i A4 oraz na drogach ekspresowych S1, S52 i S86. Wartość tamtej umowy wyniosła około 1,4 mln zł

– mówią w GDDKiA.

Źródło finansowania

Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków budżetowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj