Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Unijna dotacja na przebudowę ulicy Kotucza w Rybniku

Facebook Twitter

Od ronda Wileńskiego do Ronda Gliwickiego. To odcinek ulicy Kotucza w Rybniku, który zostanie zmodernizowany jeszcze w tym roku. Na inwestycję miasto dostał 14,5 mln złotych unijnego dofinansowania. Projekt o wartości ponad 17 mln (17 140 493,83 zł) obejmuje dwa zadania.

Przebudowę mostu nad Nacyną – zadanie to zostało w całości zrealizowane 3 lata temu, miasto otrzyma refundację poniesionych już kosztów. Do zrealizowania pozostanie remont drogi od rzeki do ronda Gliwickiego. Kierowcy już teraz powinni przygotować się na utrudnienia, gdyż realizacja inwestycji na tym ruchliwym odcinku DK 78, będzie prowadzona równolegle z budową drogi Racibórz – Pszczyna czy też przebudową ul. Podmiejskiej w pobliżu elektrowni.

Prawie 14,5 mln zł unijnej dotacji otrzyma Rybnik na przebudowę ul. Kotucza na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego. Projekt miasta znalazł się na wysokim miejscu listy rankingowej opublikowanej przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Środki pozyskane zostały z konkursu w zakresie przebudowy dróg krajowych w miastach na prawach powiatu (działanie 4.2 POIiŚ 2014-2020), do którego wnioski składano w kwietniu ubiegłego roku.

Projekt naszego miasta obejmujący przebudowę odcinka drogi krajowej nr 78 od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego (ul. Kotucza) znalazł się na wysokim 5 miejscu,
co gwarantuje otrzymanie wnioskowanego dofinansowania w wysokości 14 405 442,16 zł.

Konkurs był jedyną szansą dla Rybnika na uzyskanie znaczącego dofinansowania na inwestycje na drogach krajowych w całej unijnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Dofinansowany projekt o wartości całkowitej 17 140 493,83 zł obejmuje 2 zadania:

Przebudowę mostu nad rzeką Nacyną – zadanie to zostało w całości zrealizowane
w 2014 r., miasto otrzyma refundację poniesionych już kosztów.

Przebudowę ul. Kotucza od mostu nad rzeką Nacyną do ronda Gliwickiego – zadanie to jest planowane do realizacji w 2017 r.

Realizacja drugiego zadania stanowić będzie duże wyzwanie jeżeli chodzi o poruszanie się samochodami w centrum miasta. Planowany do przebudowy odcinek jest jednym
z najbardziej obciążonych ruchem na terenie całej Aglomeracji Rybnickiej i jego zamknięcie z pewnością spowoduje duże utrudnienia w ruchu. Dodatkowo inwestycja będzie prowadzona w tym samym czasie co inne planowane na 2017 r. zadania, takie jak budowa rybnickiego odcinka drogi Racibórz – Pszczyna czy też przebudowa ul. Podmiejskiej w pobliżu elektrowni. Spiętrzenie ww. inwestycji jest związane z pozyskiwanymi z różnych źródeł dofinansowaniami, które determinują sztywne terminy realizacji poszczególnych projektów. Warto zauważyć, iż projekt przebudowy ul. Kotucza stanowi ostatni etap prowadzonych od 2006 r. działań mających na celu przebudowę całej drogi krajowej nr 78 na terenie Rybnika. W ramach kilku projektów realizowanych z dofinansowaniem środków unijnych i budżetu państwa oraz ze środków własnych miasta za ponad 100 mln zł kompleksowo przebudowano trasy wylotowe – ul. Wodzisławską, Gliwicką, Rybnicką oraz część odcinka centralnego (fragmenty ul. Reymonta i Kotucza). Przebudowano także 1 most i 2 wiadukty, w tym 200-metrowy wiadukt w sąsiedztwie stacji kolejowej Rybnik – Towarowy.

Po realizacji projektu cały rybnicki odcinek drogi krajowej nr 78 będzie posiadał jednolitą nośność wynoszącą 115 kN/oś – jest to nośność wymagana dla wszystkich dróg krajowych pozwalająca m.in. bez przeszkód poruszać się najcięższym 40-tonowym ciężarówkom.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 25 lipca 2024