Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Unijne pieniądze dla raciborskiego „Mechanika”

Facebook Twitter

Płatne praktyki i staże, wizyty studyjne w dużych firmach czy dedykowane kursy certyfikowane. To wszystko dla uczniów raciborskiego "Mechanika". Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2 w Raciborzu dostało unijne pieniądze na podniesienie jakości kształcenia.

fot. mechanik.rac.pl

To ponad półtora miliona złotych, do wykorzystanie w ciągu 3 najbliższych lat. Skorzysta z nich setka uczniów i ich nauczycieli.

  • Wartość projektu: 1.784.890,86 zł
  • Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa (95%): 1.695.646,32 zł.
  • Termin realizacji projektu: 01.09.2017 – 31.08.2020 r.

Konkurs: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020,
Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,
Działanie: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
Poddziałanie: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Zachodni.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj