Radio 90

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

 

Urząd Miasta Racibórz: od poniedziałku (25.05.) będzie można załatwić więcej spraw

Facebook Twitter

Od poniedziałku (25.05.) więcej spraw będzie można załatwić w Urzędzie Miasta w Raciborzu. Magistrat poszerza zakres usług, w których będzie można osobiście spotkać się z urzędnikiem.

To między innymi: rejestracja stanu cywilnego, sprawy związane z dowodami osobistymi czy usługi komunalne. Pełną listę publikujemy na radio90.pl. Zanim wybierzecie się do urzędu, trzeba umówić się telefonicznie. Przypominamy, że raciborski magistrat pracuje na dwie zmiany: od 7.00 do 13.00 i od 14.00 do 20.00.
W przerwie biura urzędu są odkażane.

Katalog spraw w zakresie których możliwa jest osobista wizyta w urzędzie, poprzedzona telefonicznym umówieniem terminu:
– rejestracja stanu cywilnego,
– ewidencja ludności i dowodów osobistych,
– świadczenie usług komunalnych,
– wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
– wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów,
– infrastruktura telekomunikacyjna w pasie drogowym drogi publicznej.

Urząd Miasta Racibórz, do odwołania, nie prowadzi bezpośredniej obsługi ogólnodostępnej dla mieszkańców.

Przed Urzędem została udostępniona skrzynka podawcza, do której można składać pisemne sprawy mieszkańców. Prosimy aby do każdego pisma dołączyć dane kontaktowe (np. nr telefonu, adres e-mail) w celu ułatwienia kontaktu.

Wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych do wszystkich jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Urząd Miasta/Wydziały Urzędu.

Ponadto od 20 kwietnia br. urzędnicy raciborskiego magistratu pracują na dwie zmiany:
1. od godz. 7.00 do 13.00,
2. od godz. 14.00 do 20.00.

Pomiędzy godz. 13.00 a 14.00 biura Urzędu są odkażane i następuje wówczas przerwa w ich funkcjonowaniu.

Urząd Stanu Cywilnego pracuje w godzinach:

  • poniedziałek, wtorek i czwartek: od 7.00 do 15.00,
  • środę: od 7.00 do 17.00,
  • piątek: od 7.00 do 13.00.

Prosimy o umawianie wizyt w USC telefonicznie (tel. 32 75 50 620), w godzinach pracy USC.
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania swoich spraw za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zachęcamy do załatwiania spraw i zgłoszeń przez Internet korzystając z Elektronicznego Systemu Informacji Miejskiej ESIM, elektronicznej skrzynki podawczej na Platformie ePUAP lub Platformie SEKAP.

Ze sposobem korzystania z usług elektronicznych można zapoznać się poprzez informacje zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce e-Urząd/załatwianie spraw w Urzędzie.

Instrukcja zgłoszeń poprzez ESIM dostępna TUTAJ.

Powyższe działania zostały podjęte w trosce o mieszkańców Raciborza, jak również aby zapewnić ciągłość pracy Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta (dostarczenie wody, usługi komunalne, etc). Prosimy Raciborzan o wyrozumiałość.

W razie pytań lub wątpliwości polecamy kontakt z Urzędem Miasta poprzez:
telefon: 32 75 50 600 (centrala telefoniczna)
pocztę: ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz
pocztę elektroniczną: boi@um.raciborz.pl

W Ośrodku Pomocy Społecznej działa telefon oraz e-mail, pod którymi można zgłosić osoby potrzebujące (nr tel. 32 415 26 50, e-mail: sekretariat@ops-raciborz.pl ) Wskazany telefon jest czynny w godzinach: 7.30 – 19.00.

Pracownicy OPS-u wspomagają osoby starsze i niepełnosprawne, które mogą potrzebować pomocy ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z ogłoszonym stanem epidemii.
Telefony czynne w godzinach pracy Ośrodka:

  • 32 415 26 50
  • 32 419 06 42
  • 32 419 06 43

O szczegółach funkcjonowania OPS przeczytacie TUTAJ.
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Raciborzu prowadzi całodobową infolinię pod numerami telefonów:

  • 604 106 359
  • 517 886 049

W Raciborzu funkcjonuje również Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Telefon do centrum: 606 878 220 lub e-mail: zk@um.raciborz.pl

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj