Radio 90

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

 

Urzędy skarbowe w województwie śląskim pozostają zamknięte

Facebook Twitter

Skarbówki w województwie śląskim pozostają zamknięte do końca czerwca. To wniosek po telekonferencji szefostwa Ślaskiej Izby z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, Grzegorzem Hudzikiem. Kilkanaście dni temu pozytywne wyniki testów na koronawirusa wyszły u pracowników Urzędu Skarbowego w Cieszynie, jedna osoba zmarła.

Urząd Skarbowy w Cieszynie (fot. Google)

Obecnie pozytywny wynik badania na obecność koronawirusa SARS-Cov-2 otrzymało łącznie 26 pracowników, spośród 6,5 tysiąca zatrudnionych w całym województwie śląskim. Podjęto także decyzje o ponownym wprowadzeniu ograniczeń w przyjęciach petentów. Kontakt z urzędami możliwy jest telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przy wejściach do budynków jednostek dostępna jest skrzynka podawcza, do której należy wrzucić papierową korespondencję.

18 czerwca 2020 r. odbyło się spotkanie kierownictwa Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, reprezentowanego przez Mariusza Cupiała Zastępcę Dyrektora Izby oraz zakładowych organizacji związkowych z dr. Grzegorzem Hudzikiem Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Katowicach. Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom spotkanie odbyło się w formie telekonferencji.

Spotkanie zostało zorganizowane z uwagi na szereg wątpliwości zgłaszanych przez niektóre zakładowe organizacje związkowe, działające w Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach w zakresie działań podejmowanych przez pracodawcę w związku z epidemią koronawirusa.

Dla uporządkowania wiedzy wszystkich zgromadzonych dr Hudzik przedstawił rolę służb sanitarnych oraz pracodawcy w czasie trwającej aktualnie epidemii, a także sytuację epidemiologiczną panującą w województwie śląskim. Omówił również procedury dotyczące objęcia osób kwarantanną lub izolacją, stosowanie środków ochrony osobistej oraz stosowanie reżimu sanitarnego.

Z badań naukowych wynika, że zachowanie dystansu społecznego podczas krótkiej 5-10 minutowej rozmowy utrudnia transmisję wirusa. Zastosowanie środków ochrony osobistej oraz reżimu sanitarnego jest dodatkowym elementem obniżającym ryzyko zakażenia.

Dr Hudzik wyjaśnił, iż środki ochrony osobistej zależą od rodzaju wykonywanej pracy. W przypadku pracy biurowej, gdzie nie ma kontaktu bezpośredniego z klientem z zewnątrz, zastosowanie się do ogólnych zasad reżimu sanitarnego (dystans i czas) jest wystarczające do zachowania bezpieczeństwa w trakcie świadczenia pracy. Zastosowanie maseczek i rękawic minimalizuje ryzyko narażenia się na zainfekowanie wirusem. Również podczas czynności służbowych realizowanych przez funkcjonariuszy (kontrola przesyłek, towarów, kontenerów itp.) nie jest wymagane stosowanie profesjonalnych maseczek ochronnych i rękawic, czy kombinezonów.

W przypadku zgłoszenia kontaktu z osobą zarażoną decyzję o skierowaniu na kwarantannę podejmuje inspektor sanitarny na podstawie wywiadu z osobą mająca kontakt z osobą zainfekowaną oraz wywiadu środowiskowego (tu istotne znaczenie ma rodzaj wykonywanej pracy, kontakt z klientem zewnętrznym itp.).

Wojewódzki Inspektor Sanitarny podkreślił, że zachowanie przez pracowników higieny osobistej (częste mycie rąk, wietrzenie pomieszczeń itp.) oraz zastosowanie środków do dezynfekcji na bazie alkoholu w formie „psikaczy”, a nawet wody i mydła do zachowania czystości powierzchni dotykowych jest wystarczające i zapobiega dalszej transmisji wirusa. Wirus Covid-19 jest wirusem otoczkowym i zastosowanie nawet podstawowych środków sanitarnych neutralizuje jego działanie.

Dekontaminacja, ozonowanie czy przeprowadzenie dezynfekcji pomieszczeń danej jednostki przez profesjonalną firmę jest nadmierne. Takie działanie jest zasadne tylko w przypadkach dużych ognisk i występowania silnego eksportu zakażeń. Co do zasady zastosowanie dostępnych środków dezynfekujących na bazie alkoholu jest w zupełności wystarczające.

Ze wstępnych badań naukowych wynika, że przeżywalność wirusa poza organizmem ludzkim jest bardzo niska. Dlatego też nasze odpowiedzialne zachowanie społeczne, zastosowanie higieny i reżimu sanitarnego, dbałość o czystość stanowiska pracy dają możliwość na zmniejszenie ryzyka i zapobieganie rozprzestrzenianiu infekcji.

W urzędach skarbowych utrzymywany jest reżim sanitarny pracy. Pracownicy mają zapewniony dostęp do niezbędnych środków ochrony osobistej, w tym do płynów dezynfekcyjnych.

Urzędy skarbowe w województwie śląskim pozostają niedostępne dla klientów do końca czerwca. Kontakt z urzędami możliwy jest telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przy wejściach do budynków jednostek dostępna jest skrzynka podawcza, do której należy wrzucić papierową korespondencję.

Obecnie pozytywny wynik badania na obecność koronawirusa SARS-Cov-2 otrzymało łącznie 26 pracowników, spośród 6,5 tysiąca zatrudnionych pracowników i funkcjonariuszy w całym województwie śląskim.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 8 lipca 2020