Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Ustroń: Burmistrz uzyskał absolutorium

Facebook Twitter

Absolutorium, wotum zaufania, powstanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w granicach ulic: Jana Wantuły, Pod Skarpą, Partyzantów, 3 Maja, Parkowej, zachodniej granicy rzeki Wisły, Akacjowej, Katowickiej – to tylko kilka z kwestii w ramach porządku obrad, jakie rozpatrywane były w czwartek, 25 czerwca na XVII Sesji Rady Miasta Ustroń.

fot. www.ustron.pl

Była to kolejna sesja w trybie online, poprowadzona przez Przewodniczącego Rady Miasta Ustroń – Marcina Janika w obecności 13 radnych. Porządek obrad posiedzenia składał się z 23 punktów. Jednym z nich było podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla burmistrza.

Wotum zaufania to nowa instytucja w polskim porządku prawnym. Radni głosowali nad udzieleniem wotum zaufania burmistrzowi po raz drugi – pierwszy raz w roku 2019. Jest to bardzo ważne, bowiem dwukrotne nieudzielenie wotum zaufania może skutkować rozpisaniem referendum w sprawie odwołania włodarza.

Przy głosowaniu nad wotum zaufania wstrzymał się radny Paweł Sztefek, ale już absolutorium burmistrz uzyskał jednogłośnie. Przedstawiony został także „Raport o stanie miasta” za rok 2019.

Wotum zaufania to ustosunkowanie się rady miasta do informacji przedstawionych przez burmistrza w rzeczonym raporcie. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku 2019. Dotyczy w szczególności realizacji programów i strategii oraz uchwał rady gminy, jak i budżetu obywatelskiego.

Ważną sprawą było utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1. Tutaj radni już nie byli tak jednogłośni, jak przy absolutorium. Przeciwko ZS-P nr 1 głosowali Jadwiga Krężelok i Piotr Roman, z kolei wstrzymała się radna Daria Staniek oraz Paweł Sztefek.

Utworzenie ZS-P nr 1 było już szeroko konsultowane, rozpatrywała to na swym posiedzeniu Komisja Oświaty, Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Ustroń oraz była to realizacja jednego z wniosków audytu oświatowego, który Urząd Miasta Ustroń przeprowadził w 2019 r.

Co ważne – w odniesieniu do najbliższych lat i prognoz demograficznych – połączenie Przedszkola nr 1 ze Szkołą Podstawową nr 1 umożliwi zwiększenie liczby oddziałów przedszkolnych. Decyzja ta uzasadniona jest również względami praktycznymi i ekonomicznymi, ponieważ dyrektor przedszkola nr 1 w Ustroniu z dniem 1 września br. przechodzi na emeryturę.

– Połączenie tych placówek w żaden sposób nie ogranicza odrębności rad pedagogicznych i rad rodziców

– przekonywała na sesji kierownik Centrum Usług Wspólnych Sylwia Moskal. Zmiana tak naprawdę ma charakter organizacyjny i nie wpłynie na zakres obecnego zatrudnienia.

Przemysław Korcz przedstawił korzyści płynące z takiego rozwiązania, korzyściach dla samych dzieci, co wielokrotne podkreślał na sesji.

– Będzie to m.in. możliwość korzystania przez przedszkolaków z pomocy nauczycieli specjalistów, tak bardzo potrzebnych – np. logopedów. To także poszerzenie możliwości placówki o zaplecza sportowe szkoły – sala gimnastyczna, czy boisko, ale i wiele innych

– argumentował burmistrz. Ponadto, dał jasny i wyraźny sygnał, że na remont budynku Przedszkola nr 1 zostały już zagospodarowane i wydane tak duże kwoty. Jak dodaje:

– planowane są kolejne prace i powinno to wytrącać wszystkim jakiekolwiek „argumenty” o ewentualnej likwidacji Przedszkola.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 1 grudnia 2022