Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Uwaga mieszkańcy Raciborza. W poniedziałek mija ważny termin

Facebook Twitter

W poniedziałek (31.05.) mija ważny termin dla raciborzan. Chodzi o mieszkańców, którzy zgłosili swój udział w Programie Ograniczania Niskiej Emisji. W ten dzień osoby, które zakwalifikowały się do dofinansowania wymiany źródła ciepła, powinny złożyć dokumenty.

Z dofinansowania skorzystają osoby planujące wymianę niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

31 maja – tj. w najbliższy poniedziałek mija termin na uzupełnienie wniosków złożonych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Racibórz na lata 2018-2028.  o załączniki wymienione w regulaminie udzielania dotacji. Chodzi o następujące dokumenty:

1) zgody administratora/zarządcy budynku – w przypadku gdy Inwestor nie jest jego właścicielem;
2) umowy przedwstępnej zawartej z wybranym Wykonawcą na realizację zadania zawierającą:
a) termin realizacji zadania (nie dłuższy niż 30 listopada 2021 roku);
a w przypadku montażu kotłów gazowych również
b) informacje o posiadaniu przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania zadania;
3) kosztorysu zadania;
4) zgłoszenia właściwemu organowi robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub wydanej przez właściwy organ decyzji o pozwoleniu na budowę, wraz z zawiadomieniem organu o zamierzonym przystąpieniu do robót budowlanych lub oświadczenia, że nie są one prawem wymagane;
5) dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań, o których mowa w § 33-34 Regulaminu udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2018-2028 realizowane w budynkach mieszkalnych;
6) warunków przyłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej;
7) deklaracji wyboru sposobu wypłaty dotacji wraz z nr konta, na które ma być przelana dotacja.

Czytaj także:

 

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 21 lipca 2024