StartWiadomości Wiadomości dnia

W Bziu kolejne odwierty prowadzone przez inżynierów z JSW. Czemu służą?

Wiążą się z nim poważne plany, zostało bowiem ujęte w nowej strategii Jastrzębskiej Spółki Węglowej. By złoże „Bzie-Dębina 2-Zachód” mogło służyć rozwojowi spółki, trzeba jednak zdobyć dokładne dane dotyczące zalegających w nim pokładów węgla oraz jego jakości.

W czerwcu tego roku Zarząd JSW podjął decyzję o wykonaniu pięciu otworów badawczych z powierzchni – każdy o głębokości 1300 metrów. Aby potwierdzić bardzo dobrą jakość węgla przed dotarciem do niego wyrobiskami górniczymi, konieczne jest właśnie odwiercenie otworów badawczych. Wyniki pomogą zinterpretować budowę złoża, a także ułatwią weryfikację wytyczonych obecnie kierunków przyszłej eksploatacji. Rozpoczęto już wiercenia pierwszych trzech otworów. Według harmonogramu, w listopadzie prace wiertnicze prowadzone będą już na wszystkich pięciu. Wiercenia, zgodnie z planem, mają zakończyć się w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Zostaw komentarz