Radio 90

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

 

W PGG bez porozumienia. Zarząd wydaje oświadczenie

Facebook Twitter

"Nie jesteśmy w stanie przedstawić programu naprawczego"- czytamy w oświadczeniu, jakie wydał zarząd PGG. Przypomnijmy, że związkowcy zgodzili na ewentualne porozumienie w sprawie pakietu osłonowego i porozumienia antykryzysowego, ale stawiają warunek. Oczekują do 4 maja przedstawienia kompleksowego programu naprawczego.

Takiego programu naprawczego nie jesteśmy w stanie do 4 maja przedstawić

– twierdzi zarząd PGG podkreślając, że nikt nie potrafi obecnie przewidzieć zapotrzebowania na węgiel, a pierwsze miarodajne informacje rynkowe powinny być dostępne w czerwcu.

Rzecznik prasowy spółki nie komentuje decyzji związkowców i odsyła do opublikowanego oświadczenia, w którym zarząd Polskiej Grupy Górniczej ubolewa, że strona społeczna odrzuciła propozycje pakietu osłonowego, który umożliwiłby skorzystanie z tarczy antykryzysowej i pozyskanie 70 mln zł miesięcznie. Co dalej? Nikt na razie nie wiem. Coraz częściej jednak słychać głos górników, którzy chcieliby referendum w sprawie przyjęcia bądź odrzucenia propozycji zarządu: aby od maja obowiązywał nowy czterodniowy system pracy i mniejsze o 20 % wynagrodzenie.

Oświadczenie Polskiej Grupy Górniczej S.A.

W związku ze stanowiskiem strony społecznej, która nie przyjęła propozycji Zarządu Polskiej Grupy Górniczej S.A., zarząd podkreśla, że 14 kwietnia br. przedstawił stronie społecznej plan działań zachowawczych. Miały one obniżyć koszty działalności i umożliwić firmie funkcjonowanie w sytuacji kryzysowej związanej ze zmniejszeniem zapotrzebowania na węgiel. Spadek zapotrzebowania na energie wytwarzaną z węgla wynosi już kilkanaście procent i spółka musi elastycznie reagować, aby nie generować nadmiernych strat finansowych na prowadzonej działalność.

Oczekiwanie wyrażone przez stronę społeczną, że spółka w obecnej sytuacji przygotuje plan restrukturyzacji, bez ustalenia rzeczywistego zapotrzebowania na produkowany surowiec jest niezasadne. Nikt nie potrafi obecnie przewidzieć tego zapotrzebowania, a pierwsze miarodajne informacje rynkowe określające poziom zapotrzebowania powinny być dostępne w czerwcu br.

Polska Grupa Górnicza S.A. podjęła już pierwsze z koniecznych działań zachowawczych, o których poinformowaliśmy w środę 22 kwietnia br. Polegają one m. in. na ograniczeniu na okres miesiąca wykonanie części kontraktów na prace firm zewnętrznych w kopalniach i dzierżawę maszyn górniczych.

Zarząd Polskiej Grupy Górniczej S.A. ubolewa, że strona społeczna odrzuciła propozycje pakietu osłonowego, który umożliwiłby skorzystanie z tarczy antykryzysowej i pozyskanie 70 mln zł miesięcznie.

Przypomnijmy, że we wtorek 14 kwietnia zarząd PGG S.A. przedstawił stronie społecznej projekt pakietu osłonowego na czas kryzysu, którego celem była z jednej strony ochrona miejsc pracy, a z drugiej strony ustabilizowanie sytuacji finansowej spółki. Plan ten oparto na trzech filarach: korzystanie z rządowej pomocy w trybie tarczy antykryzysowej, skrócenie czasu pracy kopalń i wynagrodzeń o 20 proc., zamrożenie niektórych inwestycji i renegocjacje kontraktów. Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych spółka zyskałaby 70 mln zł miesięcznie, dodatkowo przez obniżenie płac oszczędziłaby 55 mln zł miesięcznie, ograniczenie wydatków operacyjnych i inwestycyjnych przyniosłoby 70 mln zł miesięcznie a łączny efekt ekonomiczny pakietu wynosiłby ok. 195 mln zł każdego miesiąca i 585 mln zł po kwartale.

Warunkiem uzyskania pomocy publicznej w ramach tarczy antykryzysowej jest jednak – zgodnie z ustawą o Covid-19 – podpisanie porozumienia z reprezentacją związkową pracowników. Stanowisko strony społecznej uniemożliwia zatem skorzystanie z tego rozwiązania.

Działania zaproponowane przez zarząd PGG S.A. są racjonalne i możliwe do przeprowadzenia w obecnej sytuacji. Zarząd Polskiej Grupy Górniczej S.A. zachowuje determinację i gotowość do ratowania firmy oraz miejsc pracy.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj