Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

W Rybniku przyjaciele pobiegną dla chorych koleżanek

Facebook Twitter

Nie będzie klasyfikacji, mierzenia czasu czy bicia rekordów. Dwa rybnickie licea organizują bieg charytatywny, by wesprzeć zakup leków dla chorych uczennic. Alicja Bień i Paulina Szołtysek są uczennicami Zespołu Szkół im. Powstańców Śląskich. W akcji bierze udział także IV LO, gdzie uczy mama jednej z nich.

Imprezę zaplanowano na sobotę (12.09.) na godzinę 11.00. Start i meta wyznaczona jest na Paruszowcu, obok leśnej szkółki. Bieg rozegrany zostanie na dystansie 3,5 km, będzie też trasa nordic walking. Uczniowie mogą zgłaszać swój udział w szkołach; pozostałe osoby w dniu imprezy u organizatorów już od 8.00.

REGULAMIN BIEGU

Bieg Charytatywny
12 września 2015 – Rybnik

Cele i założenia biegu
Cel główny biegu charytatywnego – bieg jest zbiórką funduszy na leczenie naszych uczennic – Pauliny i Alicji

Organizatorzy
IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rybniku

Termin i miejsce
Impreza odbędzie się w dniu 12 września 2015 roku (sobota) w Rybniku godz. 11.00
Start i Meta: Rybnik- Paruszowiec, ul. Wielopolska, szkółka Nadleśnictwa Rybnik

Dystans i trasa
Dystans – 3,5 km, nawierzchnia – ścieżki leśne, piaszczyste, w razie deszczu możliwe błoto
Dopuszczone są następujące formy pokonania trasy- bieg, marsz, marsz Nordic Walking

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:
– chętne osoby proszone są o zgłoszenie się do dnia 8 września do pana Andrzeja Piechy (gabinet w-f) lub do pani pedagog Barbary Zaparty-Piaseckiej (gabinet 203), wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia oraz  opłatą startową. Karta zgłoszenia znajduje się na naszej stronie internetowej
– pozostałe osoby zgłaszają się w biurze zawodów w dniu startu
– organizator nie wyznacza limitu uczestników
– osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu jedynie za pisemną zgodą rodzica
– warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095), oświadczenie o danych osobowych i wizerunku
– każdy uczestnik zobowiązany jest do wpłaty wpisowego – przynajmniej 10 zł. Z uwagi na dobroczynny charakter biegu każda wyższa kwota jest mile widziana.
– każdy uczestnik biegu otrzyma w ramach numeru startowego napis „bieg dla Pauliny” który należy przymocować na ubraniu w widocznym miejscu
– nie przewiduje się pomiaru czasu
– organizator przewiduje punkt z wodą w okolicach mety

Biuro zawodów
W miejscu startu w godzinach 8.00- 10.30

Zasady finansowania
Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy i sponsorzy.
Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
Warunkiem uczestniczenia w biegu jest wykupienie cegiełki za kwotę minimum 10 zł – kwota z wpisowych w całości zostanie przekazana na konto fundacji Iskierka na leczenie Pauliny Szołtysek i Alicji Bień.

Nagrody
360 osób które jako pierwsze ukończą bieg otrzyma pamiątkowy medal (medale zostaną rozdzielone proporcjonalnie pomiędzy biegiem i NW)
Bieg – 3 pierwsze kobiety oraz 3 pierwszych mężczyzn otrzyma dyplomy
Marsz Nordic Walking – 3 pierwsze kobiety oraz 3 pierwszych mężczyzn otrzyma dyplomy

Bieg ten ma charakter całkowicie charytatywny, nie będzie więc klasyfikacji, mierzenia czasu, bicia rekordów. Nie będzie to ‚perła organizacyjna’, a koszty ograniczone do minimum nie pozwolą liczyć na nagrody. Jednak pewne jest, że udział w biegu gwarantuje klasyfikację z najwyższej półki- dobroci serca, a satysfakcja, że udało się zrobić coś dobrego będzie najlepszą nagrodą!

Postanowienia końcowe
Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
Bieg ma charakter towarzyski i cel charytatywny.
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy biegowej.
Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
Organizator zapewnia depozyt i toalety na czas trwania imprezy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj