Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

W Skoczowie odnotowano przypadek wścieklizny

Facebook Twitter

Nietoperz zaraził chorobą domowego kota. Zdarzenie miało miejsce na ul. Słonecznej. W związku z tym część miasta została uznana przez Powiatowego Lekarza Weterynarii za obszar zagrożony wścieklizną. Na tym obszarze nie wolno puszczać wolno zwierząt, należy też pamiętać o szczepieniach.

W związku z tym niżej wymieniony obszar Skoczowa:

 • od strony północnej ul. Bielską od mostu drogowego na rzece Wiśle do torów kolejowych łączących Skoczów z Katowicami;
 • od strony wschodniej i południowej – wzdłuż torów kolejowych łączących Skoczów z Katowicami od przejazdu drogowego przez tory na ul. Bielskiej do mostu kolejowego na rzece Wiśle;
 • od strony zachodniej- wzdłuż rzeki Wisła od mostu kolejowego do mostu drogowego na ul. Bielskiej

Został uznany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie (Rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2016 r. nr 1/2016 w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wścieklizny, sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze) za obszar zagrożony wścieklizną zwierząt i został oznaczony tablicami ostrzegawczymi o treści: UWAGA! OBSZAR ZAGROŻONY WŚCIEKLIZNĄ ZWIERZĄT.

Zwracamy się do wszystkich osób, które nie dopełniły obowiązku szczepienia swoich zwierząt przeciwko wściekliźnie o ich zaszczepienie.

Szczepienie takie jest obowiązkowe i należy je powtarzać każdego roku. Obowiązek ten dotyczy szczepienia przeciwko wściekliźnie psów, jednak ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi i zwierząt, lekarz weterynarii zaleca, aby również koty, które wypuszczane są na zewnątrz poza mieszkania – szczepić przeciw tej chorobie.

Zalecenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie dot. postępowania w obszarze zagrożonym wścieklizną zwierząt w związku ze stwierdzeniem wścieklizny u nietoperza

Nie wolno:

 1. Pozostawiać zwierząt gospodarskich i domowych bez nadzoru.
 2. Przywozić do obszaru i wywozić z obszaru zagrożonego psów, kotów i innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie. Zwierzęta takie można chwilowo wywieźć w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi zwierzętami wyłącznie do najbliższej lecznicy weterynaryjnej celem zaszczepienia tego zwierzęcia przeciwko wściekliźnie.
 3. Dokarmiać bezdomnych zwierząt do czasu uznania przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie ogniska choroby za wygasłe i uchyleniu rozporządzenia o obszarze zagrożonym.
 4. Dotykać i/lub podnosić zauważonych padłych zwierząt (nietoperze, wiewiórki , kuny, myszy itp.). O takich znalezionych zwierzętach należy powiadomić Straż Miejską w Skoczowie 33 853 32 36 lub Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie – tel. kom. 694 446 876.
 5. Zaleca się zaszczepienie kotów i odszczepienia psów przeciwko wściekliźnie na zasadach opisanych w punkcie 2.
 6. Psy należy wyprowadzać wyłącznie na smyczy.
 7. Koty należy trzymać w zamknięciu.
 8. Natychmiast zawiadamiać Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie o każdym nietypowym zachowaniu się zwierzęcia domowego – dot. zwłaszcza objawów agresji lub niemożności przyjmowania pokarmów lub wody.

Uwaga wścieklizna jest chorobą zakaźną i śmiertelną!

W zagrożonym wystąpieniem wścieklizny obszarze strażnicy miejscy będą rozdawać mieszkańcom ulotki informujące o powyższych zaleceniach dotyczących postępowania w zaistniałej sytuacji.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj