Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

W Żorach będzie kontrola kompostowników

Facebook Twitter

Żory zapowiadają kontrole kompostowników. Sprawdzane będą posesje, skąd są zgłoszenia o zbieraniu odpadów biodegradowalnych. Chodzi o te gospodarstwa domowe, których właściciele korzystają z ulgi za kompostowanie.

fot. zory.pl

Jak informuje żorski magistrat, upoważnieni pracownicy będą przeprowadzali kontrole nieruchomości, których właściciele zadeklarowali kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji. Co ważne mają obowiązek umożliwić dokonanie oględzin. W trakcie kontroli, pracownicy będą wykonywać dokumentację fotograficzną kompostowników oraz znajdujących się w nich bioodpadów. Każdy pracownik prowadzący kontrolę będzie posiadał aktualną legitymację pracownika Urzędu oraz upoważnienie, które na prośbę właściciela nieruchomości, będzie zobowiązany okazać. Jeśli okaże się, że przepisy nie są przestrzegane, ulga zostanie cofnięta.

Właścicielowi nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, a nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, ze stanem faktycznym zostanie wydana decyzja o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej, niż po upływie sześciu miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymagać będzie złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 24 maja 2024