Radio 90

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

 

W Żorach zmiany w gospodarowaniu odpadami

Facebook Twitter

Od nowego roku popiół osobno! To ważna zmiana w gospodarowaniu odpadami, którą zapowiada żorski magistrat. Od 2017 roku resztki z palenisk domowych będą odbierane spod nieruchomości, jeden raz w miesiącu.

Popiół należy gromadzić w standardowych kubłach, o trzech różnych pojemnościach (110/120 l, 240 l albo 1100 l), które mieszkańcy muszą nabyć we własnym zakresie i na własny koszt.

Każdą nieruchomość należy wyposażyć w taką liczbę pojemników, która pozwoli gromadzić popiół na czas od jednego odbioru do drugiego. Nie ma limitów co do ilości oddawanego popiołu – oznacza to, że każda ilość popiołu wystawiona w dniu zbiórki, w pojemnikach przeznaczonych do ich gromadzenia, zostanie odebrana przez firmę odbierającą odpady.

Popiół będzie odbierany w sposób ciągły, czyli przez cały rok, a nie tylko w sezonie grzewczym. Będą po niego przyjeżdżały inne śmieciarki, niż po odpady zmieszane. Wprowadzona od 1 stycznia 2017 r. selektywna zbiórka popiołu oznacza zakaz mieszania popiołu z innymi odpadami. Takie rozwiązania stosuje już coraz więcej gmin.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj