Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Wciąż można zostać rachmistrzem spisowym! Ruszył nabór uzupełniający

Facebook Twitter

To oferta dla osób, które ukończyły 18 lat, cieszą się nieposzlakowaną opinią, posiadają co najmniej średnie wykształcenie, posługują się językiem polskim w mowie i piśmie, nie są skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

fot. pixabay.com

To również dobra okazja, by dorobić przed wakacjami i pomóc przy przeprowadzanym raz na dziesięć lat Powszechnym Spisie Ludności Mieszkań. Rachmistrzowie przeprowadzają wywiady bezpośrednie lub telefoniczne, zbierają dane. Kandydacie powinni zgłaszać się do urzędów miast. Taki nabór uzupełniający prowadzi np. raciborski magistrat.

Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza „Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.”.

Formularz musi zawierać:

 • Dane osobowe i kontaktowe:
  a. imię (imiona) i nazwisko,
  b. datę urodzenia,
  c. adres zamieszkania,
  d. numer telefonu,
  e. adres e-mail.
 • Oświadczenie o:
  a. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  b. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
  c. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
  d. świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6 pokój nr 7 lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: rachmistrz@um.raciborz.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 21 maja 2022