Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

We wtorek rusza rekrutacja do rybnickich przedszkoli. Sprawdź warunki

Facebook Twitter

Miasto Rybnik ma 4950 miejsc, przy czym do naboru będzie dostępnych około 1500 – pozostałe będą już zajęte przez dzieci kontynuujące edukację przedszkolną. Jak przypominają urzędnicy, rodzice dzieci obecnie chodzących do przedszkola mają zagwarantowane miejsce w swoim przedszkolu i nie biorą udziału w rekrutacji, a jedynie potwierdzają wolę kontynuacji.

fot.pixabay.com

Ci, którzy chcą zapisać po raz pierwszy dziecko do przedszkola będą mogli skorzystać z formularza elektronicznego, który po wydrukowaniu i podpisaniu, powinni złożyć wraz z dodatkowymi oświadczeniami w przedszkolu pierwszego wyboru. Przyjmowanie zgłoszeń rusza we wtorek, 22 lutego i potrwa do 10 marca.

O czym rodzice powinni pamiętać?

• Bezwzględne pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Rybnika.
• Rodzice mogą (i powinni) wybrać 3 przedszkola.
• Nie ma znaczenia kolejność logowania w systemie.
• Wszystkie dzieci 6-letnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
• Wszystkie dzieci 5, 4 i 3-letnie mają prawo do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej, co nie znaczy, że miejsce dla dziecka musi znaleźć się w przedszkolu wybranym przez rodzica na pierwszym miejscu.
• Dziecko, które ukończyło 2,5 roku może także zostać objęte wychowaniem przedszkolnym w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Dzieci te będą objęte dopiero rekrutacją uzupełniającą (po zapewnieniu miejsc dzieciom w wieku od 6 do 3 lat). Dotyczy to dzieci urodzonych pomiędzy 1 stycznia a 28 lutego 2020 roku.

W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc w przedszkolu, najpierw brane są pod uwagę łącznie poniższe kryteria, z których każde ma jednakową wartość:

1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Następnie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez radę gminy:

a) kandydat, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym, oraz kandydat samotnie wychowywany w rodzinie, którego rodzic/opiekun prawny pracuje lub studiuje/uczy się w trybie dziennym
b) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola i potwierdziło wolę uczęszczania nadal do tego przedszkola,
c) kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola,
d) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza lub kandyduje do szkoły podstawowej, w obwodzie której znajduje się przedszkole wskazane na pierwszym miejscu listy preferencji,
e) kandydat, w stosunku do którego na pierwszym miejscu listy preferencji wskazano przedszkole znajdujące się w obwodzie szkoły podstawowej, właściwej dla miejsca zamieszkania kandydata,
f) kandydat, którego rodzeństwo do 31 grudnia roku rekrutacji, nie będzie miało ukończonych 18 lat.

Prosimy pamiętać: Wybieramy trzy przedszkola!

Wokół Ciebie dzieją się rzeczy ważne lub zabawne?
Nakręciłeś ciekawy film, zrobiłeś dobre zdjęcie?
Interesuje nas wszystko, co interesuje Ciebie i co dla Ciebie jest ważne.
Napisz do nas TUTAJ!

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj