Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

WFOŚiG w Katowicach podsumowuje działania w 2022 i planuje na co wyda pieniądze w tym roku

Facebook Twitter

Blisko 900 milionów złotych – tyle pieniędzy w minionym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wydatkował na cele ekologiczne. Pieniądze wydano na ochronę środowiska, na czystsze powietrze, ale także utylizację azbestu czy edukację.

czyste powietrze

WFOŚiG w Katowicach podsumowuje

Realizowano wiele projektów, dzięki którym nasze środowisko ma mniej odpadów, powietrze i woda poprawiają swoje parametry. Ale wsparcie w wymianę pieców, czy termomodernizacje budynków to też widoczny efekt w tym, że wielu mieszkańców naszego województwa mniej wydaje na ogrzewanie.

Tylko na ten cel wydano blisko pół miliarda złotych

– mówi Tomasz Bednarek prezes funduszu w Katowicach.

Tomasz Bednarek: To są środki dofinansowania, jakiego udzieliliśmy różnym podmiotom, różnym instytucjom, ale też dla osób fizycznych w programie „Czyste Powietrze”. Na to składają się także dotacje dla samorządów, przedsiębiorców czy spółdzielni mieszkaniowych (…). Wszystko po to, by poprawił się stan środowiska naturalnego w naszym województwie.

Tomasz Bednarek prezes WFOŚiGW w Katowicach/mat. prasowe

WFOŚiG w Katowicach planuje

Nowy rok to kontynuacja poprzednich programów, nowe, lepsze warunki finansowania, ale też nowe zadania, na które można otrzymać dofinansowanie. To m.in. „Zielona przestrzeń”. Posłuchaj:

A my przypominamy o naszym ekologicznym cyklu. Eko Patrol Radia 90 w każdą sobotę po godzinie 7.00 rano.

WFOŚiG w Katowicach, nowe programy

Jednym z nich jest konkurs „Ekopracownia pod chmurką”, z łącznym budżetem w wysokości 2 mln zł, skierowany jest do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego. Jego celem jest utworzenie przestrzeni przeznaczonej do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu przyrody, biologii, ekologii, geografii, geologii itp. w szkołach podstawowych oraz szkołach średnich. Poza tym programem kontynuowane są programy „Zielona Pracownia_Projekt”, którego nabór kończy się 3 lutego 2023 roku, oraz „Zielona Pracownia”.

Podobnym programem, ale skierowanym do gmin jest „Zielona przestrzeń”. To pomysł na utworzenie terenów zieleni służących dostosowaniu przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych oraz umożliwienie społeczeństwu korzystania z ich walorów, zwiększając zaangażowanie społeczności lokalnej. Budżet na ten program to 5 mln zł.

Program „Zielono-niebieska infrastruktura” to z kolei propozycja, która ma na celu podnieść poziom ochrony przed skutkami zmian klimatu poprzez zwiększenie retencji wód opadowych i roztopowych oraz zastosowanie nowoczesnych i efektywnych rozwiązań służących ograniczeniu zużycia wody, przeciwdziałaniu suszy, zatrzymaniu wody deszczowej w miejscu opadu, w tym rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury. Na ten cel Fundusz przeznaczy aż 10 mln zł w tym 5 mln zł w formie dotacji.

7 mln zł zostanie przeznaczone na program „Poprawy Jakości Powietrza w województwie śląskim – odnawialne źródła energii w obiektach użyteczności publicznej”. Dofinasowana zostanie wymiana nieefektywnego źródła ciepła opalanego węglem oraz zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w tym pomp ciepła, kotłów na biomasę i fotowoltaiki .

Poszerza się w tym roku oferta dla strażaków. Już nie tylko dofinansowanie do zakupu wozów bojowych czy sprzętu pożarniczego, a także wsparcie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, ale także dotacja na zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń środowiska. To program „Bezpieczny Strażak”. W programie „Eko Remiza” strażacy z OSP mogą sięgnąć po środki na kompleksową termomodernizację strażackich remiz, które w niektórych miejscowościach są w opłakanym stanie.

Program „Przydomowa oczyszczalnia” w ubiegłym roku pojawił się w ofercie WFOŚiGW w Katowicach jako Pilotaż. Okazało się, że program cieszy tak dużym zainteresowaniem, że budżet przeznaczony na ten cel został wyczerpany już w ciągu niespełna dwóch miesięcy. To program skierowany do właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości położonych na terenach województwa śląskiego, na których nie funkcjonuje i nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Dofinansowane zostanie zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności nie więcej niż 7,5 m3/d. Fundusz przeznaczył na ten cel 4 mln zł, ale biorąc pod uwagę zainteresowanie istnieje możliwość zwiększenia tej puli środków.

Łącznie na nowe programy uruchamiane w 2023 roku WFOŚiGW w Katowicach przeznaczy ponad 30 mln zł.

Wokół Ciebie dzieją się rzeczy ważne lub zabawne?
Nakręciłeś ciekawy film, zrobiłeś dobre zdjęcie?
Interesuje nas wszystko, co interesuje Ciebie i co dla Ciebie jest ważne.
Napisz do nas TUTAJ!

 

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj