Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Wodzisław: Kolejna edycja programu oferującego opiekę „wytchnieniową”

Facebook Twitter

Kolejna edycja programu oferującego opiekę "wytchnieniową". Jak przypomina Miejski Ośrodek Pomocy w Wodzisławiu Śląskim, skorzystać z niego mogą rodziny zajmujące się niepełnosprawnymi dziećmi lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Chodzi o odciążenie opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu znajdą czas dla siebie, który będą mogli przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie osobistych spraw.

Jeśli opiekunowie z różnych względów czasowo nie mogą sprawować opieki, to program również może pomóc w rozwiązania problemu. W ramach tegorocznej edycji będzie można skorzystać z pobytów dziennych lub całodobowych.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,
  • niekorzystających z innych form usług w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej, w tym: usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, usług finansowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają:

  • członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ z orzeczeniami równoważnymi, które mają niepełnosprawność sprzężoną/ złożoną, wymagają wysokiego poziomu wsparcia i które stale przebywają w domu;
  • osoby, które udokumentują wskazanie ilości punktowej, w Ocenie potrzeby wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zastosowaniem Skali Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej – FIM. Kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności będzie skierowana do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.

Przed kwalifikacją do Programu Ośrodek będzie brał pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu, która będzie miała również znaczący wpływ na decyzję o przyznaniu usługi opieki wytchnieniowej oraz kolejność zgłoszeń.

Program realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim. Usługi w ramach programu będą świadczone nieodpłatnie.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie kart zgłoszenia do udziału w Programie, wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, kartą oceny stanu dziecka/ osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM (Ocenę potrzeby wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zastosowaniem Skali Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej – FIM – można pobrać poniżej).

Termin:

  • Karty można złożyć drogą mailową (kancelaria@mops.wodzislaw-slaski.pl) lub osobiście w tutejszym ośrodku (od poniedziałku do środy w godzinach od 7:15-15:15, w czwartek w godzinach od 7:15-17:15, w piątek w godzinach od 7:15-13:15) do 11 maja 2021 roku.
  • W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami: 32 45 90 667, 32 45 90 685.

Wymagane dokumenty:

  • Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.
  • Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka/osoby niepełnosprawnej.
  • Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj