Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Wodzisław: Nabór do żłobka rusza w marcu

Facebook Twitter

Z początkiem marca rozpocznie się nabór do wodzisławskiego żłobka. Podobnie jak w zeszłym roku, także i w tym wykorzystany zostanie system elektroniczny. Rekrutacja odbywa się na wolne miejsca w żłobku, dzieci uczęszczające do placówki nie biorą udziału w rekrutacji.

fot.wodzislaw-slaski.pl/Wydział Dialogu, Promocji i Kultury

Nabór odbywa się elektronicznie na stronie internetowej i potrwa do końca marca.

Do żłobka przyjmowane są dzieci:

  • w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3, a w wyjątkowych przypadkach gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia,
  • zamieszkałe na terenie miasta Wodzisław Śląski,
  • obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących zawodowo lub uczących się w systemie dziennym,
  • rodziców/opiekunów prawnych samotnie wychowujących dzieci pracujących zawodowo lub uczących się w systemie dziennym.

Pierwszeństwo wynikające z ustawy żłobkowej mają dzieci:

  • z rodzin wielodzietnych,
  • dzieci niepełnosprawne, których rodzic przedstawia orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, jeśli nie istnieją przeciwwskazania do objęcia ich opieką.

Ponadto pierwszeństwo przy przyjęciu mają także:

  • dzieci posiadające rodzeństwo w żłobku.

O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń w systemie elektronicznym. Zgłoszenia, po wprowadzeniu danych dziecka, będą w czasie rzeczywistym wyświetlane na stronie internetowej, w postaci listy kolejnych zgłoszeń. Na adres email podany w czasie zgłoszenia dziecka do żłobka zostanie wysłany link ważny do 31 marca 2022r, poprzez który rodzice wypełniają kartę zgłoszenia dziecka do żłobka. W karcie wypisujemy termin przyjęcia od 01.09.2022r. ważne aby wpisać pełną liczę godzin pobytu np. 6:30-14:30 lub 8:00-16:00. Żłobek jest czynny od 6:30-16:30. Rodzice składają do żłobka kartę zgłoszenia kompletnie wypełnioną i wygenerowaną z systemu elektronicznego zgodną ze stanem faktycznym, świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji z podpisami rodziców i załączonymi dokumentami: zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców, kopia karty 3+ oryginał do wglądu, orzeczenie o niepełnosprawności.

Karty zgłoszenia można donieść z załączonymi dokumentami do końca marca, do godz. 16:30, do siedziby Żłobka (os. XXX-lecia 61). W dniach 1-8 kwietnia będzie odbywać się weryfikacja kart zgłoszenia. Dyrektor jednostki Barbara Buława przekazała, że 11 kwietnia, w godzinach pracy Żłobka lub telefonicznie będzie można uzyskać informacje o dzieciach przyjętych. Nazwiska nieprzyjętych zostaną umieszczone na liście oczekujących na miejsce.

Macie pytania o rekrutację? Kontakt ze Żłobkiem pod numerem 32 445 04 38.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 3 grudnia 2023