Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Wodzisław Śląski: Sesja budżetowa, podejście drugie

Facebook Twitter

Dziś (30.12.) kolejna sesja Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, zwołana specjalnie, aby przyjąć budżet. Z wiadomości Radia 90 wiecie, że 19 grudnia to się nie udało: 10 radnych było za, 10 było przeciw i jeden wstrzymał się od głosu.

Prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca przyznał w rozmowie z reporterem Radia 90, że po raz pierwszy spotkał się z taką sytuacją w samorządzie:

Przyznam szczerze, że jestem zdziwiony tym, co się stało. I nie mówię o nieuchwaleniu budżetu. Zdziwiony jestem brakiem konsekwencji w postępowaniu, ponieważ większość radnych mająca większość w radzie – to 11 radnych, zredukowała dochody miasta świadomie o około 760 tysięcy i nie wskazała, gdzie w wydatkach planuje oszczędności na tę kwotę. Poprzesuwała w ramach autopoprawek, z zaskoczenia, bez rozmowy z nikim kwoty w innych działach, gdzie zdestabilizowano częściowo funkcjonowanie tych działów. Co więcej, na tej sesji podniesiono sobie uposażenia, czyli diety, dla wybranych radnych. Ta sesja wczorajsza była dla mnie dużym zaskoczeniem, kuriozum i przyznam szczerze, że pierwszy raz w samorządzie widzę takie postępowanie.

Dlaczego nie uchwalono budżetu i skąd pomysł na podwyżki dla radnych? O to pytaliśmy po sesji Adama Króliczka wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej:

My tego kompletnie nie rozumiemy, bo myśmy się postawili nawet ponad. Oczywiście jakieś drobne wnioski żeśmy składali. Jako radni tzw. opozycji głosowali za. Jedna osoba się wstrzymała z naszego grona. I to być może było to, że ten ratunek z naszej strony był za słaby.
Radio 90: Dlaczego państwo złożyli wniosek o podniesienie diet niektórym radnym.
Wie pan co, to nie tak, że podniesiono. Może to w konsekwencji tak to można odebrać. Płaca motywuje w jakiś sposób i w jakiś rekompensuje utracone dochody. Bo trochę czasu trzeba poświęcić.

Poniedziałkowa (30.12.) sesja zaczyna się o 8.00.

Porządek obrad sesji:

Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Wystąpienia mieszkańców.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Podjęcie uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2020 rok.

a. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b. odczytanie opinii Komisji Budżetu,

c. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,

d. odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie opinii Komisji Budżetu, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach i wniosków radnych,

e. dyskusja nad ewentualnie wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

f. głosowanie nad uchwaleniem budżetu.

5. Podjęcie uchwał:

a. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2020-2032,

b. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Chorzów.

6. Informacje Prezydenta Miasta :

– o działaniach podjętych między sesjami,

– o sposobie realizacji interpelacji i zapytań radnych.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zamknięcie sesji.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj