Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Wodzisław Śląski: ulice Leszka i Mieszka do remontu. Umowa podpisana

Facebook Twitter

10 miesięcy na wyremontowanie dróg na jednym z wodzisławskich osiedli. Zarząd Dróg Miejskich podpisał umowę z wykonawcą inwestycji, na ulicach Leszka i Mieszka, obejmującej przebudowę nawierzchni, chodników oraz miejsc postojowych.

Fot. wodzislaw-slaski.pl

Koszt inwestycji to blisko 2 mln złotych (ok. 1,96 mln zł), z 55 proc. to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pieniądze pojawiły się w bardzo dobrym momencie, bo nawierzchnia wskazanych dróg jest mocno wyeksploatowana i zdeformowana, także na chodnikach są liczne spękania.

Nawierzchnia wskazanych dróg (ulic Leszka i Mieszka) jest mocno wyeksploatowana i zdeformowana. Jezdnia oraz chodniki mają liczne spękania. Zakres zaplanowanych robót uwzględnia wykonanie robót rozbiórkowych, wytyczenie elementów drogowych, wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni, przebudowy nawierzchni jezdni skrzyżowań oraz zjazdów publicznych, przebudowy oraz wymiany konstrukcji chodników, korekty łuków poziomych jezdni, przebudowy miejsc postojowych dla pojazdów, regulację wpustów ulicznych w pionie z wymianą armatury, odwodnienie korpusu drogowego, zabezpieczenie i przebudowę kolidujących urządzeń obcych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, a także przebudowę oświetlenia ulicznego.

Poprzez przebudowę ponad kilometrowego odcinka ulic Leszka i Mieszka nastąpią poprawa infrastruktury drogowej, zwiększenie bezpieczeństwa, komfortu, wygody i sprawnej komunikacji użytkowników ruchu, poprawa estetyki i zagospodarowania terenu przy minimalnej ingerencji w środowisko naturalne, poprawa prędkości, płynności i sprawności ruchu. Modernizacja uatrakcyjni strefę inwestycyjną, łatwiejszy dojazd wesprze rozwój biznesu.

Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg jest instrumentem wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez samorządy. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. O tym, że przebudowa wodzisławskich ulic znalazła się na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu (wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych), poinformował Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Oceny wniosków o dofinansowanie, mając na celu między innymi poprawę jakości życia mieszkańców, dokonała komisja złożona z członków powołanych przez wojewodę. Środki z Funduszu, dzięki którym możliwe będą inwestycje w Wodzisławiu Śląskim, zostały przyznane po zatwierdzeniu listy zadań przez prezesa Rady Ministrów.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj