Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Wodzisław: Uczeń ZST został finalistą olimpiady ,,Euroelektra”

Facebook Twitter

Uczeń trzeciej klasy technikum elektronicznego Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim Piotr Kowol został finalistą trzech olimpiad przedmiotowych .

fot. materiały prasowe

W roku szkolnym 2019/2020 rozegrana została XLVI Olimpiady Wiedzy Technicznej, do której przystąpiło 3 797 uczniów z 290 szkół ponadpodstawowych. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w roku szkolnym 2019/2020 nie przeprowadzono zawodów III stopnia (centralnych) i nie zostali wyłonieni laureaci. Finalistami Olimpiady zostali uczestnicy zawodów II stopnia (okręgowych) zakwalifikowani do zawodów III stopnia. Do trzeciego etapu zakwalifikowało się 33 elektroników i w grupie tej znalazł się uczeń trzeciej klasy technikum elektronicznego Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim Piotr Kowol. Uczeń ten także został finalistą olimpiady “Euroelektra” i Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej.

1. Olimpiada Wiedzy Technicznej

Olimpiada Wiedzy Technicznej została po raz pierwszy przeprowadzona w 1974r. Organizatorem Olimpiady jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna. Adresatem Olimpiady są uczniowie polskich szkół ponadpodstawowych, którzy się tematyką związaną z ogólnie pojętą techniką, zjawiskami fizycznymi i opisem matematycznym zjawisk umożliwiającym analizę działania urządzeń technicznych oraz ich projektowanie. Olimpiada rozgrywana jest w dwóch grupach tematycznych:
• elektryczno-elektronicznej
• mechaniczno-budowlanej

2. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

Początki Olimpiady sięgają roku 1973, w którym odbyła się jej pierwsza edycja, jako wspólna inicjatywa krakowskich uczelni i średnich szkół technicznych. Opiekę merytoryczną (pytania, zadania oraz udział w Komisji Konkursowej) zapewniały krakowskie uczelnie, w tym również Akademia Górniczo-Hutnicza. Od XXV edycji funkcjonuje ona pod nazwą Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Unikatową cechą Olimpiady jest część praktyczna (zestaw dwóch zadań laboratoryjno-projektowych) – etap B zawodów II stopnia oraz organizowanie zawodów II i III stopnia na terenie różnych ośrodków regionalnych kraju. Dnia 1 lipca 2007r. OOWEE została zarejestrowana przez MEN i umieszczona w komunikacie CKE o wykazie turniejów i olimpiad zawodowych zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

3. Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej ,, EUROELEKTRA”

W 1998/1999r. odbyła się pierwsza edycja olimpiady organizowanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. EUROELEKTRA – to interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca kompetencje uczniów z zakresu elektryki i elektroniki. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj