Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Wolne miejsca w przedszkolu w Wodzisławiu

Facebook Twitter

Będzie nabór uzupełniający do jednego z wodzisławskich przedszkoli. Chodzi o publiczną placówkę nr 16. 24 maja br. od godziny 8:00 do 4 czerwca br., do godziny 15:00 przyjmowane będą dzieci zamieszkałe w Wodzisławiu Śląskim, na podstawie wniosku o przyjęcie do przedszkola złożonego przez rodziców.

Fot. katrina_S / pixabay.com

Do przedszkola przyjmowane będą dzieci:

  • 5-letnie (urodzone w roku 2016),
  • 6-letnie (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym,
  • 7-letnie (urodzone w roku 2014) – którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego,
    powyżej 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

Kandydaci, którzy nie mieszkają na terenie Wodzisławia Śląskiego, mogą zostać przyjęci jeżeli po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego miasto będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.

Do każdego wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty, niezbędne do potwierdzenia każdego kryterium, wskazanego przez rodziców we wniosku. Brak dokumentów potwierdzających wskazane przez rodziców kryterium eliminuje przyznanie punktów za dane kryterium, ale nie wyklucza rozpatrzenia wniosku przez komisję rekrutacyjną. Wniosek należy wypełnić w wersji papierowej i złożyć w przedszkolu.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj