Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Wracają stałe godziny pracy w Urzędzie Miasta w Raciborzu

Facebook Twitter

Od dziś (1.06.) wraca układ sprzed pandemii, jednak aby załatwić swoją sprawę trzeba wcześniej umówić się z urzędnikiem. W dalszym ciągu przed urzędem będzie udostępniona skrzynka podawcza, do której można składać dokumenty we wszystkich realizowanych przez sprawach.

 •  Urząd Miasta oraz Urząd Stanu Cywilnego czynne będą w następujących godzinach:
  poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30 – 15.30
  środa: 7.30 – 17.30
  piątek: 7.30 – 13.30
 • Obsługa interesantów odbywać się będzie w następujących godzinach:
  poniedziałek, wtorek, czwartek: godz. 8.30 – 15.30
  środa: godz. 8.30 – 17.30
  piątek: godz. 8.30 – 13.30

Obsługa interesantów odbywać się będzie z uwzględnieniem poniższych zasad:

1) warunkiem skorzystania z możliwości bezpośredniej obsługi interesantów jest wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty z pracownikiem danego Wydziału/Referatu.

Wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych do wszystkich jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Urząd Miasta/Wydziały Urzędu (https://www.bipraciborz.pl/bip/zawartosc/html/podglad-typ-77471)

2) Interesanci zobowiązani są do przestrzegania niezbędnych zasad bezpieczeństwa:
– zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy osobami przebywającymi w budynku bądź oczekującymi na wejście,
– zdezynfekowania rąk po wejściu do budynku,
– zakrywania ust i nosa,
– przy stanowisku obsługi znajdować się może tylko jeden interesant,
– na terenie budynku Urzędu interesanci poruszają się tylko i wyłącznie w obecności pracownika Wydziału/Referatu załatwiającego konkretną sprawę.

Kasy w budynkach Urzędu będą nieczynne. Zaleca się, aby w dalszym ciągu kontaktować się z pracownikami Urzędu telefonicznie, mailowo lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

– informuje urząd w Raciborzu.

W dalszym ciągu przed Urzędem będzie udostępniona skrzynka podawcza, do której można składać dokumenty we wszystkich realizowanych przez Urząd sprawach. Urzędnicy proszą, by do każdego pisma dołączyć dane kontaktowe (np. nr telefonu, adres e-mail) w celu ułatwienia kontaktu.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj